Weighted Average Là Gì

      301
Số bình quân gia quyền (giờ đồng hồ Anh: weighted average) được tính toán thù trên cửa hàng các thành phần tđắm đuối gia bình quân hoá tất cả vai trò về qui tế bào góp sức khác biệt.

Bạn đang xem: Weighted average là gì


*

Số bình quân gia quyền (weighted average)

Định nghĩa

Số trung bình gia quyền trong giờ đồng hồ Anh là weighted average hayweighted mean.

Số trung bình là chỉ tiêu thể hiện cường độ nổi bật của một toàn diện với nhiều đơn vị thuộc nhiều loại được xác định theo một tiêu thức như thế nào kia.

Số trung bình gia quyền là một trong những dạng số bình quân giỏi vừa đủ số học tập mà trong các số đó những thành phần sử dụng vào quá trình tính toán thù được gia quyền để phản ảnh thực tiễn là chưa hẳn toàn bộ các thành phần đều có tầm đặc trưng đồng nhất.

Bản chất

- Số bình quân gia quyền được tính toán bên trên đại lý các thành phần tsay đắm gia trung bình hoá bao gồm vai trò về qui mô góp sức khác nhau.

Xem thêm: Sàn Giao Dịch Ngoại Hối Tại Việt Nam

- Không giống như số trung bình gia quyền, số bình quân giản 1-1 được xem toán thù bên trên cơ sở những yếu tố tsi mê gia trung bình hoá bao gồm phương châm về qui tế bào (tần số) góp sức hệt nhau.

Công thức khẳng định cùng vai trò của số trung bình gia quyền

Công thức xác định

Với mỗi lượng biến hóa xitất cả trọng số/tần số tương ứng wi. Số trung bình gia quyền được xác minh bằng công thức:

Số bình quân gia quyền= Σ(xi.wi) / Σwi

Trong đó

xilà cực hiếm lượng phát triển thành quan lại sát

wi là trọng số tuyệt tần số lượng đổi thay quan tiền sát

- Số trung bình gia quyền hay được thực hiện trong chỉ số giá để phản ảnh tỉ trọng Xác Suất chi phí của người tiêu dùng bỏ ra cho những sản phẩm khác nhau nhằm mục tiêu xác định mức tăng bình quân của Chi phí.

Ví dụ

Giả sử nấc sinh sống của người sử dụng được đại diện bời bố hàng hóa nổi bật A, B cùng C nhưng mà anh ta cài đặt. Trong thời kì nghiên cứu, giá chỉ của bố sản phẩm & hàng hóa tăng thứu tự bằng 35%, 10% với 45%.

Nếu quý khách áp dụng toàn thể các khoản thu nhập của bản thân mình để mua bố sản phẩm & hàng hóa theo tỉ trọng theo thứ tự là 20%, một nửa với 30%, nhưng lại bọn họ làm lơ thực tiễn này với tính số bình quân bằng phương pháp cộng nút đội giá lại với nhau, tiếp đến phân chia đến 3 (tức ko gia quyền):

(35% + 10% + 45%)/3 = 30%

Kết quả cho biết nút đội giá trung bình là 30%. Nhưng hiệu quả đã không giống đi ví như họ tính số bình quân gia quyền:

35 x 20% + 10 x 50% + 45 x 30% = 25,5%

Số bình quân gia quyền là số trung bình đại diện rộng mang đến nấc tăng giá, bởi vì không hẳn chỉ có mức đội giá của từng loại sản phẩm & hàng hóa nhưng cả tỉ trọng, xuất xắc quyền số, của túi tiền cũng được tính mang lại.