Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Viện quy hoạch xây dựng đà nẵng

      373

*
Năng lực xây dựng Năng lực sản xuất

1

Viện Quy hoạch desgin Đà Nẵng

1. tin tức về tổ chức

- Tên tổ chức: Viện Quy hoạch tạo Đà Nẵng

- Địa chỉ trụ sở: 163, 165 con đường Trần Phú, quận Hải Châu, tỉnh thành TP. Đà Nẵng.

Bạn đang xem: Viện quy hoạch xây dựng đà nẵng

- Người đại diện đúng theo pháp: Thái Ngọc Trung Chức vụ: Viện trưởng.

- Quyết định số 66/2002/QĐ-UB ngày 17 mon 5 năm 2002 của UBND tỉnh thành Đà Nẵng V/v thay tên Viện Quy hoạch xây dựng Đô thị và Nông thôn Đà Nẵng thành Viện Quy hoạch tạo Đà Nẵng.

2. Năng lực nhân sự chuyển động

- Tổng số thạc sỹ, phong cách xây dựng sư, kỹ sư, cao đẳng, trung cung cấp tmê mệt gia chuyển động xây dựng: 136 tín đồ.

- Cán cỗ phụ trách chức danh: Kiến trúc sư: 44 người; Thạc sĩ + kỹ sư xây dựng: 16 người; Kỹ sư giao thông: 05 người; Kỹ sư nghệ thuật đô thị: 01 người; Kỹ sư điện: 07 người; Kỹ sư cấp thoát nước: 01 người; Kỹ sư tài chính xây dựng: 03 người; Kỹ sư tdiệt lợi – tbỏ điện: 03 người; Kỹ sư môi trường: 02 người; Trung cấp cho xây dựng: 03 người; chuyên ngành khác: 51 fan.

Xem thêm:

+ Chứng chỉ tư vấn thiết kế những lĩnh vực quy hoạch, bản vẽ xây dựng, gia dụng – công nghiệp, cấp thải nước, năng lượng điện, nhiệt độ, cân bằng không khí, giao thông vận tải, điều tra khảo sát địa hình: 38.

3. Xếp hạng với phạm vi hoạt động vui chơi của tổ chức triển khai, kinh nghiệm tay nghề hoạt động

3.1 Xếp hạng:

- Đơn vị được xếp hạng 1 so với công tác làm việc lập dự án chi tiêu xây dựng, lập xây dựng quy hướng xây cất, điều tra địa hình, lập hồ sơ thiết kế phiên bản vẽ xây đắp – dự tân oán, thđộ ẩm tra xây dựng xây dựng đối với các công trình xây dựng hạ tầng nghệ thuật, công trình xây dựng gia dụng – công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp cùng cải tiến và phát triển nông xóm.

3.2 Phạm vi hoạt động:

- Được tiến hành đối với công tác lập dự án công trình chi tiêu xây dừng, lập làm hồ sơ kiến thiết bạn dạng vẽ xây cất – dự toán, thẩm tra xây đắp tạo ra đối với những công trình hạ tầng nghệ thuật, công trình dân dụng – công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp trồng trọt với phát triển nông làng mạc mang lại cấp cho I, cung cấp II, cấp cho III, cấp IV; lập dự án đầu tư kiến tạo các dự án công trình mang đến team A, B, C.

- Được thực hiện lập kiến tạo quy hướng thông thường, quy hoạch cụ thể với lập nhiệm vụ khảo sát của các công trình cấp I, cấp cho II, cấp III và cấp IV cùng các loại.