TIME VALUE OF MONEY LÀ GÌ

      305
the principle that money received early from an investment or paid back early on a loan is worth more than if that amount of money were received or paid bachồng at a later time:

Bạn đang xem: Time value of money là gì

Discounted cash flow is a standard technique for projecting annual cash flow that takes inkhổng lồ tài khoản the time value of money.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ dnth.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


*

lớn act or work together for a particular purpose, or to lớn be helpful by doing what someone asks you to do

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Giao Dịch Ngoại Hối: Top 13 Các Sàn Forex Uy Tín Nhất Việt Nam Và Thế Giới 2021

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語