Thuê hoạt động là gì

      146

Tài sản cố định thuê hoạt động và tài sản cố định thuê tài chính là hai hình thức phổ biến của thuê tài sản. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng nhiều kế toán đặc biệt mới vào nghề dễ nhầm lẫn trong quá trình làm việc khiến hạch toán sai. Bài viết dưới đây sẽ khái quát những nội dung quan trọng để bạn có thể phân biệt được hai loại thuê tài sản này.

Bạn đang xem: Thuê hoạt động là gì

Bạn đang xem: Thuê hoạt động là gì


*

3. Ghi nhận thuê tài sản trong báo cáo tài chính của bên cho thuê

Thuê TSCĐ tài chính:

– Bên cho thuê phải ghi nhận giá trị tài sản cho thuê tài chính là khoản phải thu trên bảng CĐKT bằng giá trị đầu tư thuần trong hợp đồng cho thuê Tài chính.

– Đối với thuê tài chính phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu tài sản được chuyển giao cho bên thuê, vì vậy các khoản phải thu về cho thuê tài chính phải được ghi nhận là khoản phải thu vốn gốc và doanh thu tài chính từ khoản đầu tư và dịch vụ của bên cho thuê.

– Việc ghi nhận doanh thu tài chính phải dựa trên cơ sở lãi suất định kỳ cố định trên tổng số dư đầu tư thuần cho thuê tài chính.

– Bên cho thuê phân bổ doanh thu tài chính trong suốt thời gian cho thuê dựa trên lãi suất thuê định kỳ cố định trên số dư đầu tư thuần cho thuê tài chính. Khoản thanh toán tiền thuê tài chính không bao gồm chi phí cung cấp dịch vụ được trừ vào đầu tư gộp để làm giảm đi số vốn gốc và doanh thu tài chính chưa thực hiện.

Xem thêm: 【Top 10】 Những Cuốn Sách Hay Về Chứng Khoán Hay Nhất Mọi Thời Đại

Thuê TSCĐ hoạt động:

– Bên cho thuê phải ghi nhận tài sản cho thuê hoạt động trên BCĐKT theo cách phân loại tài sản của doanh nghiệp.

– Doanh thu cho thuê hoạt động phải được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời hạn cho thuê, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán, trừ khi áp dụng phương pháp tính khác hợp lý hơn.

– Chi phí cho thuê hoạt động, bao gồm cả khấu hao tài sản cho thuê, được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi phát sinh.

– Chi phí trực tiếp ban đầu để tạo ra doanh thu từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động được ghi nhận ngay vào chi phí trong kỳ khi phát sinh hoặc phân bổ dần vào chi phí trong suốt thời hạn cho thuê phù hợp với việc ghi nhận doanh thu cho thuê hoạt động.

– Bên cho thuê là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại ghi nhnaj doanh thu từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động theo từng thời hạn cho thuê.

Về cơ bản, kế toán có thể phân biệt thuê TSCĐ hoạt động và thuê TSCĐ tài chính theo hướng dẫn trên. Nếu còn điều gì thắc mắc, băn khoăn, hãy để lại lời nhắn phía dưới để được giải đáp nhé. Chúc bạn thành công!