Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

THUẾ DOANH NGHIỆP 2017

      354

Cách tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp năm 2017

dnth.vn xin gợi ý cách tính thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính năm 2017 theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC gợi ý thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư 96/2015/TT-BTC giải đáp bắt đầu về thuế thu nhập công ty của Bộ tiền giấy tiên tiến nhất hiện thời.

Bạn đang xem: Thuế doanh nghiệp 2017

Cách lập giấy nộp chi phí thuế năng lượng điện tử qua mạng 2016Cách ghi Chứng từ bỏ khấu trừ thuế TNCNHướng dẫn giải pháp kê knhị thuế môn bài xích năm năm 2016 qua mạng
c. Các khoản lỗ được kết chuyển: Trường hòa hợp trường hợp có hoạt động sale bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập Chịu đựng thuế của những hoạt động kinh doanh tất cả thu nhập cá nhân vì chưng doanh nghiệp lớn tự chắt lọc. Phần các khoản thu nhập sót lại sau thời điểm bù trừ vận dụng mức thuế suất thuế thu nhập công ty của hoạt động sale còn các khoản thu nhập.Trong đó:Thu nhập Chịu thuế được xác minh nhỏng sau:Thu nhập Chịu đựng thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập cá nhân khácDoanh thu để tính các khoản thu nhập Chịu đựng thuế: Là toàn bộ tiền bán sản phẩm hoá, chi phí gia công, tiền cung cấp hình thức bao gồm cả khoản trợ giá bán, phụ thu, phụ trội nhưng mà doanh nghiệp thừa hưởng không minh bạch vẫn nhận được chi phí tuyệt không nhận được chi phí.Nếu DN kê knhị thuế GTGT theo phương thức khấu trừ: Là lệch giá không có thuế GTGT.Nếu Doanh Nghiệp kê knhì thuế GTGT theo phương thức trực tiếp: Là doanh thu bao hàm cả thuế GTGT.2. Thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệpThuế suất 20% áp dụng mang đến các DN có tổng lợi nhuận của năm ngoái liền kề Thuế suất 22% vận dụng mang đến phần đông DN ko ở trong đối tượng áp dụng thuế suất 20%. (Nhưng từ thời điểm ngày 01 tháng 0một năm năm nhâm thìn đã vận dụng thuế suất 20%)Những Doanh Nghiệp new thành lập thì kê knhì tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài bao gồm nếu như Doanh thu trung bình của những mon trong thời hạn

II. Cách tính thuế TNDN đối với DN kê knhị theo phương pháp trực tiếp

DN nộp thuế GTGT theo cách thức thẳng. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không hẳn là Doanh Nghiệp.Nếu tất cả thu nhập cá nhân Chịu thuế TNDoanh Nghiệp mà xác định được lợi nhuận nhưng lại ko xác minh được chi phí, thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % bên trên lệch giá bán hàng hoá, các dịch vụ, cụ thể như sau:Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.Riêng chuyển động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.Đổi cùng với marketing hàng hoá: 1%.Đối cùng với chuyển động khác: 2%.Ví dụ: Doanh Nghiệp A bao gồm gây ra chuyển động dịch vụ cho thuê đơn vị, lợi nhuận cho mướn đơn vị một (01) năm là 90 triệu VND, đơn vị chức năng không xác minh được chi phí, do thế đơn vị sàng lọc kê knhị nộp thuế TNDoanh Nghiệp tính theo Tỷ Lệ % trên doanh thu bán sản phẩm hoá, các dịch vụ nlỗi sau:Số thuế TNDN buộc phải nộp = 90.000.000 đồng X 5% = 4.500.000 đồng.

Xem thêm: Phí Duy Trì Thẻ Atm Bidv Bao Nhiêu? Phí Thường Niên & Phí Duy Trì Tài Khoản Là Gì


Cách hạch toán thù chi phí thuế thu nhập cá nhân công ty lớn - Tài khoản 821

Ngoài Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp như dnth.vn vẫn nêu nghỉ ngơi trên, các chúng ta có thể xem thêm Cách hạch toán ngân sách thuế các khoản thu nhập công ty - Tài khoản 821.

Cách định khoản hạch toán thù ngân sách thuế thu nhập công ty lớn - Tài khoản 821:


1. Tài khoản 821: Dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập công ty gây ra trong thời gian.2. Kết cấu TK 821: Thuộc đội tài sản:
*
Có số phân phát tăng bên Nợ, gây ra giảm bên Có; ko số dư thời điểm cuối kỳ.Bên nợBên có- Ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn gây ra trong năm.- Cuối kỳ kết chuyển chi phí thuế thu nhập công ty lớn vào mặt nợ TK 911.
3. Một số nghiệp vụ thường gặp gỡ trong doanh nghiệp:1. Xác định số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lâm thời yêu cầu nộp, ghi: Nợ TK 821: giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp Có TK 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp2. Cuối kỳ kế tân oán năm, kết gửi chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp gây ra những năm để xác định lợi nhuận sau thuế, ghi: Nợ TK 911: Xác định tác dụng sale Có TK 821: Chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp

*
Mẫu đúng theo đồng thuê nhà làm cho văn uống phòng mới nhất Mẫu vừa lòng đồng dịch vụ thuê mướn bên
*
Cách tính, khấu trừ thuế Thu nhập cá thể so với lao động thử vấn đề, thời vụ Hướng dẫn phương pháp tính khấu trừ thuế TNcông nhân đối với lao động test vấn đề