Thông tư số 162/2014/tt-btc

      165

Trích khấu hao gia tài thắt chặt và cố định trong cơ sở công ty nước

Theo đó, thêm lao lý phương pháp về trích khấu hao gia sản thắt chặt và cố định của phòng ban, tổ chức, đơn vị chức năng như sau:- Tài sản không tsi mê gia vào chuyển động chế tạo, kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết: chỉ tính hao mòn gia tài, không trích khấu hao.- Tài sản tmê mệt gia vào vận động tiếp tế, sale các dịch vụ, góp vốn liên kết kinh doanh, liên kết: cần trích khấu hao gia sản thắt chặt và cố định (trừ trường hòa hợp liên kết tạo thành pháp nhân bắt đầu hoặc mang đến thuê).Thông tư 162 thay thế sửa chữa Quyết định 32/2008/QĐ-BTC.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 162/2014/TT-BTC

thủ đô, ngày thứ 6 tháng 1một năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNHTRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆPhường. CÔNG LẬPhường. VÀ CÁC TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNGNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cđọng Luật Ngân sách chi tiêu nhà nướcngày 16 mon 12 năm 2002;

Căn uống cứ đọng Luật Quản lý, thực hiện tàisản đơn vị nước ngày 03 mon 6 năm 2008;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CPngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ giải pháp cụ thể với lý giải thi hànhmột trong những điều của Luật Quản lý, thực hiện gia sản đơn vị nước;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CPngày 23 tháng 1hai năm 2013 của Chính phủ phương tiện chức năng, trách nhiệm, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng CụcQuản lý công sản,

Bộ trưởng Sở Tài bao gồm ban hànhThông tư giải pháp chính sách quản lý, tính hao mòn tài sản thắt chặt và cố định trong các cơquan liêu đơn vị nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập với các tổ chức bao gồm sử dụng ngân sáchnhà nước.

Bạn đang xem: Thông tư số 162/2014/tt-btc

Chương thơm I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông bốn này lao lý cơ chế quảnlý, tính hao mòn gia tài cố định trongnhững ban ngành nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập, tổ chức triển khai chủ yếu trị, tổ chức chính trị - xóm hội, tổ chức chủ yếu trị xóm hội - nghề nghiệp và công việc, tổ chức triển khai làng hội, tổchức thôn hội - công việc và nghề nghiệp tất cả sử dụngchi phí bên nước.

2. Căn cứ đọng qui định trên Thông tứ này, Bộ trưởng Bộ Quốcchống, Bộ trưởng Bộ Công an mức sử dụng rõ ràng chế độ quảnlý, tính hao mòn gia sản cố định trên đơnvị vũ khí dân chúng đến tương xứng.

Điều2. Đối tượng áp dụng

Việc làm chủ, tính hao mòn tài sản cố định và thắt chặt biện pháp trên Thông bốn này áp dụng đối vớinhững phòng ban công ty nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức triển khai bao gồm trị, tổ chức chính trị - xóm hội, tổ chức bao gồm trị làng mạc hội - nghề nghiệp và công việc, tổ chức triển khai làng hội, tổ chức làng mạc hội - nghề nghiệp cósử dụng ngân sách bên nước (sau đây call chung là phòng ban, tổ chức, đơn vị).

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀISẢN CỐ ĐỊNH

Điều3. Quy định tiêu chuẩn nhận thấy gia tài thay định

1. Tiêu chuẩnphân biệt gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình là hầu hết tài sản có sắc thái đồ gia dụng hóa học,có kết cấu tự do hoặc là 1 trong hệ thốngvới nhiều thành phần biệt lập links với nhau nhằm cùng thựchiện một hay là một số công dụng nhất thiết, thỏa mãn đồng thời cả hai tiêu chuẩn chỉnh dướiđây:

a) Có thời gianthực hiện từ bỏ 01 (một) năm trngơi nghỉ lên;

b) Có nguyên giá bán trường đoản cú 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trngơi nghỉ lên.

2. Tiêu chuẩnnhận thấy gia tài cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình dung là đa số tài sản không tồn tại hình dáng đồ vật chất mà lại cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị sẽ đầu tưchi phí sinh sản lập tài sản như: Quyền áp dụng đất;ứng dụng ứng dụng; quyền mua trí tuệ theo quyđịnh trên Luật tải trí tuệ, thỏa mãn mặt khác cả 2 tiêu chuẩn chỉnh quy địnhtại khoản 1 Như vậy.

Điều4. Tài sản thắt chặt và cố định sệt thù

1. Những tài sản (trừ gia sản là nhà, vật loài kiến trúc) bao gồm nguyên giá bán từ 5 triệuđồng đến dưới 10 triệu VND cùng có thời gianthực hiện trên1 năm đượcluật pháp làtài sản thắt chặt và cố định đặc thù.

2. Tài sản làtrang đồ vật dễ dàng hỏng, dễ vỡ (như thủy tinh trong,gnhỏ, sành, sứ đọng...) Giao hàng nghiên cứu khoahọc tập, thử nghiệm tất cả nguim giá chỉ từ 10 triệu VND trsinh sống lên được chính sách là gia tài thắt chặt và cố định tính chất.

3. Căn uống cđọng phương pháp trên Khoản 1, Khoản 2 Điều này vàĐiểm sáng gia tài thực hiện thực tế của ngành,lĩnh vực; Sở trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, phòng ban nằm trong nhà nước, phòng ban khác ngơi nghỉ trung ương, Ủy ban quần chúng tỉnh giấc, thị trấn trực trực thuộc TW ban hànhDanh mục tài sản cố định đặc điểm (theo Mẫu trên Phú lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này) ở trong phạm vi làm chủ củaSở, ngành, địa phương thơm mang đến tương xứng để thống tuyệt nhất quản lý.

Điều5. Tài sản thắt chặt và cố định quánh biệt

1. Tài sản cấp thiết Reviews giá tốt trị thực nhưng mà đòi hỏi đề nghị quản ngại lýngặt nghèo về hiệnđồ gia dụng như: những cổ vật; hiện tại trang bị trưng bày vào bảo tàng; lăng tẩm; di tích lịch sử hào hùng được xếp thứ hạng.v.v. được luật là tài sản cố định và thắt chặt đặc biệt.

2. Căn cđọng vào tình hìnhthực tế với đòi hỏi thống trị đối vớihầu hết gia tài vẻ ngoài tại Khoản 1 Điều này;Sở trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, phòng ban ở trong Chínhbao phủ, cơ sở khác ở Trung ương, Ủyban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộcTW banhành Danh mục với giá quy ước gia sản cố định và thắt chặt đặc trưng (theo Mẫu trên Phụlục số 4 phát hành cố nhiên Thông bốn này)thuộc phạm vi làm chủ của Bộ, ngành, địa phương để thống tốt nhất thống trị.

3. Ngulặng giá gia tài cố định đặc biệt: Được xác minh theo giá quy ước theo quy địnhtrên Khoản 2 Điều này để ghi sổ kế toán thù.

Điều6. Phân loại gia tài cố định

1. Phân loạitheo đặc thù, Điểm sáng gia sản, bao gồm:

a) Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

- Loại 1:Nhà, gồm: Nhà thao tác làm việc, đơn vị kho, nhà hội trường,đơn vị câu lạc bộ bên văn hóa truyền thống, nhà tập luyệnvà tranh tài thể dục thể thao, nhà bảo tồn bảotàng, bên tthấp, nhà mẫu mã giáo, nhà xưởng,phòng học tập, công ty giảng đường, công ty ký kết túcxá, công ty đi khám bệnh dịch, công ty an dưỡng, nhàkhách hàng, nhà ở, nhà công vụ, đơn vị công thự, nhà không giống.

- Loại 2: Vậtkiến trúc, gồm: Kho đựng, bể chứa, bãi đỗ, sảnh ptương đối, Sảnh chơi, Sảnh chơi thểthao, sân đi lại, bể bơi, trường phun,ktrần, đập, đê, cống, kênh, mương máng, bếncảng, ụ tàu, giếng khoan, giếng đào, tườngrào, đồ vật phong cách xây dựng khác.

- Loại 3: Phương luôn tiện vận tải đường bộ, gồm:

+ Phương tiệnvận tải đường bộ đường bộ (xe ô tô, xe cộ mô tô, xelắp vật dụng, phương tiện đi lại vận tải đường bộ đường bộ khác);

+ Phương tiệnvận tải đường bộ mặt đường tbỏ, gồm: Tàu biển khơi chởmặt hàng hóa; tàu đại dương chnghỉ ngơi khách; tàu tuầntra, cứu nạn, cứu vãn nạn đường thủy; tàu chlàm việc mặt hàng đường tdiệt nội địa; tàu chsinh sống khách đườngthủy nội địa; phả con đường thủynhững loại; ca nô, xuồng trang bị các loại; ghe, thuyền những loại; phương tiện đi lại vận tải đường bộ đường thủykhác.

+ Phương tiệnvận tải đường bộ đường không (sản phẩm công nghệ bay);

+ Phương tiệnvận tải đường bộ con đường sắt;

+ Phương tiệnvận tải đường bộ khác.

- Loại 4: Máymóc, trang bị văn uống chống, gồm: Máy vi tínhđể bàn; đồ vật vi tính xách tay; vật dụng in những loại;sản phẩm công nghệ chiếu những loại; lắp thêm fax; thứ bỏ tàiliệu; vật dụng Photocopy; thiết bị lọc nướccác loại; sản phẩm công nghệ hút ít ẩm, hút những vết bụi các loại; TV, đầu Video, các nhiều loại đầu thu vạc biểu lộ hiện đại số khác; máyghi âm; đồ vật ảnh; lắp thêm âm tkhô hanh những loại;tổng đài điện thoại cảm ứng, Smartphone cố định, máybộ đàm, điện thoại thông minh di động; thứ thông tinliên hệ khác; tủ giá, thiết bị có tác dụng mát; máygiặt; lắp thêm điều hòa ko khí; thứ bơm nước; két Fe những loại;cái bàn chỗ ngồi làm cho việc; cái bàn ghế tiếp khách; bàn và ghế phòng họp,hội trường, lớp học; tủ, giá bán kệ đựng tàiliệu hoặc rao bán hiện nay vật; thiết bịmạng, truyền thông; thứ năng lượng điện vănphòng các loại; sản phẩm điện tử phục vụ làm chủ, tàng trữ dữliệu; những các loại sản phẩm công nghệ văn uống phòng không giống.

- Loại 5:Thiết bị truyền dẫn, gồm: pmùi hương tiệntruyền dẫn khí đốt, phương tiện truyềndẫn năng lượng điện, phương tiện đi lại truyền dẫn nước, phươngtiện thể truyền dẫn những một số loại khác.

- Loại 6: Máymóc, thiết bị động lực.

- Loại 7: Máymóc, vật dụng chuyên sử dụng.

- Loại 8:Thiết bị tính toán, thí nghiệm.

- Loại 9: Câylâu năm, súc đồ thao tác làm việc và/hoặc mang lại sản phẩm.

- Loại 10:Tài sản cố định hữu hình khác.

b) Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

- Loại 1:Quyền sử dụng đất.

- Loại 2:Quyền tác giả.

- Loại 3:Quyền mua công nghiệp.

- Loại 4:Quyền đối với tương đương cây trồng.

- Loại 5:Phần mềm áp dụng.

- Loại 6: Tàisản cố định và thắt chặt vô hình khác.

2. Phân loại theoxuất phát có mặt gia tài, bao gồm:

a) Tài sản cố định và thắt chặt xuất hiện dosở hữu sắm;

b) Tài sản cố định hình thành vày đầu tư xây dựng;

c) Tài sản cố định và thắt chặt đượcđiều chuyển đến;

d) Tài sản thắt chặt và cố định đượcTặng cho;

đ) Tài sản cố định đượcxuất hiện từ mối cung cấp không giống.

3. Danh mục gia tài cố định và thắt chặt hữu hình trên Prúc lục số1 phát hành dĩ nhiên Thông tư này.

Điều7. Đối tượng ghi sổ kế tân oán gia tài cố định

1. Tài sản sử dụngchủ quyền được khẳng định là một trong những đối tượngghi sổ kế toán gia sản cố định.

2. Một hệ thốngbao gồm nhiều phần tử gia tài trơ tráo liên kếtvới nhau để cùng triển khai một hay như là một số công dụng nhất quyết, nhưng ví như thiếu hụt bất kỳmột bộ phận như thế nào trong số đó thì cả hệ thống quan yếu hoạt động được thì đượcxác định là một đối tượng người tiêu dùng ghi sổ kếtoán gia tài thắt chặt và cố định.

3. Một hệ thốngtất cả có nhiều phần tử gia sản trật, liên kếtvới nhau, trongđó mỗi phần tử cấu thành có thời hạn áp dụng khác biệt vàcó tác dụng chuyển động tự do, mặt khác có sự đòi hỏi phải thống trị riêng rẽ từng bộphận tài sản thì từng phần tử tài sản kia đượcxác định là 1 trong những đối tượng người tiêu dùng ghi sổ kếtoán gia tài cố định.

4. Súc đồ gia dụng làmvấn đề và/hoặcmang đến sản phẩm thì từng con súc thiết bị gồm giátrị từ bỏ 10 triệu VND trngơi nghỉ lên được xácđịnh là 1 trong những đối tượng ghi sổ kế tân oán tài sảncố định.

5. Vườn câytrực thuộc khuôn viên đất độc lập, có mức giá trị từ10 triệu VND trở lên (quanh đó cực hiếm quyền sửdụng đất); hoặc từng cây nhiều năm có giá trị trường đoản cú 10 triệu đ trlàm việc lên được khẳng định làmột đối tượng người tiêu dùng ghi sổ kế toán thù gia tài cố định.

Điều8. Xác định nguyên ổn giá bán của gia sản nạm định

Việc xác địnhnguyên ổn giá chỉ gia sản thắt chặt và cố định hiện tượng tại Điều 3, Điều4 Thông bốn này hệt như sau:

1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

a) Nguim giá gia tài cố định và thắt chặt có mặt tự sở hữu sắmđược xác định bởi công thức:

Nguyên ổn giá TSCĐ bởi vì download sắm

=

Giá trị ghi trên hóa đơn

-

Các khoản chiết khấu thương thơm mại hoặc giảm giá (giả dụ có)

+

giá cả vận động, bốc tháo dỡ, ngân sách thay thế sửa chữa, tôn tạo, tăng cấp, ngân sách lắp ráp, chạy thử

-

Các khoản tịch thu về thành phầm, phế truất liệu vì chạy thử

+

Các khoản thuế, chi phí, lệ tầm giá (không bao hàm các khoản thuế được hoàn lại

+

giá cả khác (giả dụ có)

b) Nguyên giá chỉ củagia sản cố định và thắt chặt sinh ra từ bỏ đầu tư chi tiêu xây dựng làcực hiếm quyết toán thù đã có cấptất cả thẩm quyền phê cẩn thận theo giải pháp của điều khoản vềđầu tư xâydựng hiện tại hành.

- Trường hợp tàisản đang chính thức được đưa vào và sử dụng (bởi vì vẫn hoàn thành việcđầu tư xâydựng) tuy thế chưa tồn tại quyết toán thù được cơ quan bên nướcgồm thđộ ẩm quyền phê xem xét thì phòng ban, tổ chức triển khai,đơn vị thựchiện nay ghi sổ cùng hạch toán thù kế toán thù gia tài cố định và thắt chặt kể từ ngày bao gồm Biên phiên bản nghiệmthu chuyển vào sửdụng. Nguyên giá ghi sổ hạch toán lànguim giá bán trợ thì tính. Nguyên ổn giá tạm bợ tính trongngôi trường phù hợp này được chọn lọc theo máy tự ưu tiên sau:

+ Giá trị đề xuất quyếttoán;

+ Giá trị xác định theo Biên bản nghiệm thu sát hoạch A-B;

+ Giá trị dự toán Dựán đã có được phê duyệt.

- lúc được cấp có thẩm quyềnphê coi sóc quyết toán thù, đơn vị chức năng tiến hành điều chỉnh lại nguyên giá bán tạmtính bên trên sổ kế tân oán theo cực hiếm quyếttoán được cẩn thận.

c) Ngulặng giá chỉ gia tài thắt chặt và cố định được điều chuyểnđến được xác định nlỗi sau:

Nguim giá bán TSCĐ được điều đưa đến

=

Giá trị ghi trên Biên phiên bản chuyển giao gia tài điều chuyển

+

Chi phí di chuyển, bốc túa, ngân sách sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử

-

Các khoản tịch thu về sản phẩm phế truất liệu vì chưng chạy thử

+

Các khoản thuế, tổn phí, lệ tầm giá (không bao gồm những khoản thuế được trả lại)

+

Ngân sách khác (ví như có)

d) Nguyên ổn giá bán gia tài thắt chặt và cố định được tặng kèm cho đượcxác minh nlỗi sau:

Nguyên ổn giá bán TSCĐ được Tặng cho

=

Giá trị của tài sản vì cơ hậu sự đúng chuẩn định

+

Ngân sách chi tiêu chuyển vận, bốc túa, ngân sách thay thế sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp, ngân sách lắp đặt, chạy thử

-

Các khoản tịch thu về sản phẩm phế truất liệu vày chạy thử

+

Các khoản thuế, tầm giá, lệ chi phí (không bao hàm các khoản thuế được trả lại)

+

Chi tiêu khác (trường hợp có)

2. Nguim giá bán gia sản cố định vô hình

a) Nguyên ổn giá bán gia tài thắt chặt và cố định vô hình dung là quyền sử dụngđất

Đối với khu đất đượcNhà nước giao gồm thu chi phí thực hiện đất;khu đất thừa nhận ủy quyền quyền áp dụng đất hợp pháp;đất mướn đã trả tiền mướn khu đất một lần cho cả thời hạn mướn khu đất thìnguyên ổn giá chỉ được khẳng định là lịch sử từ trước dụngkhu đất đang nộp để được đơn vị nước giao khu đất bao gồm thu tiền sửdụng đất, hoặc số chi phí đang trả khithừa nhận chuyển nhượng quyền áp dụng đấtthích hợp pháp, hoặc số chi phí thuê khu đất đang trả cho tất cả thờigian thuê đất cùng (+) với những khoản thuế, mức giá, lệ phí tổn (ko bao gồmnhững khoản thuế được hoàn lại).

Đối với đất đượcNhà nước giao không thu tiền thực hiện đấtthì nguyên giá chỉ được xác minh theo phương tiện củaChính phủ vềxác minh quý hiếm quyền áp dụng đất đểtính vào giá trị tài sản của tổ chứcđược Nhà nướcgiao đất miễn phí thực hiện đấtcộng (+) các khoản thuế, giá tiền, lệ tầm giá (không bao hàm các khoản thuế được hoàn lại).

b) Nguyên ổn giá bán củagia sản thắt chặt và cố định vô hình dung (quyền tác giả, quyền mua công nghiệp, quyền đối với kiểu như cây trồng theo điều khoản củaLuật tải trí tuệ) là toàn cục các chi phí nhưng mà cơ sở, tổchức, đơn vị chức năng đã ném ra để có được quyềntác giả, quyền mua công nghiệp, quyền đối vớigiống như cây cối theo điều khoản của Luật tải trí tuệ.

c) Nguim giá bán gia tài cố định và thắt chặt vô hình (ứng dụng ứngdụng) là toàn thể những ngân sách mà lại cơ sở, tổchức, đơn vị chức năng sẽ chi ra để sở hữu đượcứng dụng vận dụng.

Xem thêm: Quy Đổi Yên Nhật Sang Usd - Chuyển Đổi Yên Nhật Sang Đô La Mỹ

d) Nguim giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung khác là toàn cục những ngân sách nhưng cơ sở, tổ chức,đơn vị chức năng vẫn bỏ ra để sở hữu được gia tài cốđịnh vô hình đó.

Điều9. Txuất xắc thay đổi nguim giá tài sản cầm cố định

1. Ngulặng giá chỉ gia sản cố định được chuyển đổi trongnhững ngôi trường phù hợp sau:

a) Đánh giá bán lại cực hiếm gia sản cố định theo quyết định củaban ngành bên nước tất cả thẩm quyền;

b) Thực hiệntăng cấp gia tài thắt chặt và cố định theo dự án đã đượccơ sở công ty nước gồm thđộ ẩm quyền phê duyệt;

c) Tháo dỡ một hay như là một số thành phần gia sản thắt chặt và cố định.

2. Khi phân phát sinhViệc đổi khác ngulặng giá chỉ gia tài cố định,cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị thực hiện lập Biên bạn dạng ghi rõ căn cứ biến hóa nguyên giá; mặt khác xác địnhlại những tiêu chí ngulặng giá, quý hiếm còn lại, số hao mòn lũy kế của gia sản cố định để điều chỉnh sổ kế toán thù cùng thực hiệnhạch toán kế toán thù theo quy định hiệnhành.

Điều10. Quản lý gia sản gắng định

1. Mọi tài sản cố định và thắt chặt hiện tại bao gồm trên phòng ban, tổ chức triển khai,đơn vị chức năng được quảnlý chặt chẽ về hiện vật dụng vàquý giá theo như đúng hiện tượng của luật pháp vềthống trị, sửdụng gia sản công ty nước.

2. Cơ quan, tổ chức triển khai,đơn vị bao gồm trách rưới nhiệm lập thẻ gia tài cốđịnh, hạch toán thù kế toán đối với toàn thể tài sản thắt chặt và cố định hiện nay gồm củađơn vị chức năng theo như đúng qui định của chế độ kế toán thù hiệnhành; tiến hành kiểm kê thời hạn hàng năm vềgia tài cố định và thắt chặt hiện tại bao gồm thực tế; báo cáocơ thùng bao gồm cung cấp bên trên thẳng để thốngnhất hạch toán kiểm soát và điều chỉnh số liệu thân hiệu quả kiểm kê vàsổ kế toán (giả dụ có); triển khai report tìnhhình làm chủ, áp dụng tài sản theo cơ chế của điều khoản về làm chủ,áp dụng tài sản đơn vị nước.

3. Tài sản cố định và thắt chặt vẫn tính hao mòn đầy đủ dẫu vậy vẫn cònthực hiện đượcthì cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng vẫn phảithường xuyên thống trị theo cơ chế củaquy định.

Cmùi hương III

QUY ĐỊNH VỀ TÍNH HAO MÒNTÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Điều11. Nguim tắc tính hao mòn gia sản cầm định

1. Các các loại tàisản thắt chặt và cố định dưới đây chưa phải tính haomòn:

a) Tài sản cố định và thắt chặt làquyền thực hiện đất;

b) Tài sản thắt chặt và cố định quan trọng được quy địnhtrên Điều 5 Thông bốn này;

c) Tài sản cố định đơnvị đã mướn sử dụng;

d) Tài sản cố định bảo quản hộ, duy trì hộ, lưu lại hộNhà nước;

đ) Các gia tài cố định đã tính hao mòn đầy đủ tuy thế vẫncòn thực hiện được;

e) Các gia sản cố định chưa tính hết hao mòn nhưngđã hư không thường xuyên áp dụng được.

2. Việc tínhhao mòn gia tài thắt chặt và cố định thực hiện tưng năm 1 lần vàomon 12, trướcLúc khóa sổ kế toán hoặc bất thường. Phạm vi gia tài cố định và thắt chặt cần tính hao mòn làtoàn bộ gia tài cố định hiện tại có (trừ cácgia tài cố định và thắt chặt quy định trên Khoản 1 Điều này) tính mang lại ngày 31 mon 12 của nămtính hao mòn.

Riêng các tài sản cố định và thắt chặt tđê mê gia tổng thể thời hạn vàochuyển động phân phối, marketing hình thức hoặc vừa sử dụng vàohoạt động chế tạo, kinh doanh hình thức dịch vụ, vừa thực hiện vào chuyển động theotác dụng nhiệm vụ của đơn vị thì việctính hao mòn với trích khấu hao gia tài cốđịnh tiến hành theo mức sử dụng tại Điều14 Thông bốn này.

3. Trường hợpbàn giao, chia bóc tách, sáp nhập, giải thể phòng ban, tổchức, đơn vị chức năng hoặc tổng kiểm kê Đánh Giá lại tài sản cố định và thắt chặt theochủ trương củaNhà nước thì hao mòn gia tài thắt chặt và cố định được xem tại thờiđiểm bao gồm ra quyết định của cơ sở bên nướcbao gồm thẩm quyền.

Điều12. Xác định thời hạn thực hiện và Xác Suất tính hao mòn gia tài chũm định

1. Thời gian thực hiện vàxác suất hao mòn gia tài thắt chặt và cố định hữu hình thực hiệntheo nguyên lý tại Prúc lục tiên phong hàng đầu phát hành đương nhiên Thông tứ này.

Trường hợp cầnthiết phải quyđịnh thời gian áp dụng xe cộ xe hơi là10 năm để phùphù hợp với thực trạng thực tế xe pháo ô tô vận động nghỉ ngơi địa bàn trở ngại, thì Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở, cơquan tiền thuộc nhà nước, ban ngành không giống ởtrung ương quyđịnh rõ ràng sau khi gồm ý kiếnthống tuyệt nhất của Sở Tài chính; Ủy ban quần chúng tỉnh, thànhphố trực thuộc TW pháp luật cụ thểsau khoản thời gian tất cả chủ kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thuộc cung cấp.

2. Sở trưởng,Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, cơ quantrực thuộc nhà nước, phòng ban khác sinh sống Trung ương, Ủy ban quần chúng tỉnh giấc, thành thị trực nằm trong trung ương ban hànhquy định:

a) Danh mục, thờigian sử dụng cùng Tỷ Lệ hao mòn gia sản cố định và thắt chặt vô hình dung thuộcphạm vi thống trị của Sở, ngành, địa phương(theo Mẫu trên Phụ lục số 2 phát hành kèmtheo Thông bốn này).

Thời gian thực hiện tốitphát âm của một tài sản thắt chặt và cố định vô hìnhkhông thấp hơn 4 năm cùng không vượtthừa 50 năm.

Trường phù hợp cầnthiết đề nghị quyđịnh thời gian áp dụng tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung bên dưới 4 nămnhằm phù hợp vớitình hình thực tế, thì Bộ trưởng, Thủ trưởngphòng ban ngang Sở, cơ sở thuộc nhà nước,ban ngành không giống làm việc Trung ương, Ủy ban nhândân thức giấc, tỉnh thành trực ở trong TW quy địnhrõ ràng sau khoản thời gian gồm chủ kiến thống độc nhất vô nhị của Bộ quản lí lýchăm ngành bao gồm liên quan.

b) Thời gian sử dụng vàTỷ Lệ hao mòn gia sản cố định đặc thù nằm trong phạm vi thống trị của Bộ, ngành, địaphương (theo Mẫu tại Prúc lục số 3 phát hành kèm theo Thông tứ này).

Điều13. Phương thơm pháp tính hao mòn tài sản gắng định

1. Mức hao mòn sản phẩm nămcủa từng gia sản thắt chặt và cố định được tính theo cách làm sau:

Mức hao mòn thường niên của từng gia sản nạm định

=

Nguyên giá chỉ của tài sản nạm định

x

Tỷ lệ tính hao mòn (% năm)

Hàng năm, bên trên cơ sởxác định số hao mòn tăng cùng số hao mòn giảmtạo ra trongnăm, cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị tính tổng số hao mòn củatất cả gia sản cố định tại ban ngành, tổ chức triển khai,đơn vị mang đến nămkia theo công thức:

Số hao mòn gia sản cố định và thắt chặt tính đến năm (n)

=

Số hao mòn tài sản cố định đang tính mang lại năm (n-1)

+

Số hao mòn gia tài cố định và thắt chặt tăng trong thời điểm (n)

-

Số hao mòn gia sản thắt chặt và cố định bớt trong thời hạn (n)

2. Đối với nhữnggia sản thắt chặt và cố định bao gồm biến hóa về nguyêngiá, thì ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng xác địnhlại những tiêu chuẩn nguyên ổn giá chỉ, giá trị còn lại, số hao mòn lũy kế của gia sản cố định đó nhằm ghi sổ kế toán thù. Căn uống cứvào phần trăm hao mòn tài sản cố định và thắt chặt hữuhình biện pháp trên Prúc lục tiên phong hàng đầu phát hành đương nhiên Thông bốn này, Tỷ Lệ hao mòntài sản cố định vô hình, Phần Trăm hao mòn gia sản cố định và thắt chặt đặc thù theo dụng cụ tại Điều12 Thông tứ này để liên tục tính hao mòn gia tài cho những năm sót lại.

3. Số hao mòn tài sản cố định cho năm sau cùng nằm trong thời hạn thực hiện của gia tài thắt chặt và cố định được xác định là hiệu số giữanguyên giá bán và số hao mòn lũy kế vẫn thực hiện củagia sản cố định đó.

Điều14. Quy định về trích khấu hao tài sản thế định

1. Tài sản cố định củaphòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị không tsay mê gia vàohoạt động phân phối, marketing hình thức dịch vụ, góp vốn liên doanh, links, thì cơ sở, tổchức, đơn vị chức năng tiến hành tính hao mòn gia tài thắt chặt và cố định theo dụng cụ tại Thông bốn này; ko trích khấu hao.

2. Mọi gia tài thắt chặt và cố định của đơn vị sử dụng vàochuyển động cung ứng, sale dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết nhưng ko ra đời pháp nhân new hoặc chothuê theo vẻ ngoài của lao lý hồ hết phảitrích khấu hao gia sản thắt chặt và cố định. Việctrích khấu hao tài sản thắt chặt và cố định thực hiệnnhư sau:

a) Đối với tàisản cố định được áp dụng toàn thể thời gian vàovận động cấp dưỡng, kinh doanh hình thức, góp vốn liên kết kinh doanh, liên kết, đối chọi vịtiến hành cơ chế làm chủ, áp dụng cùng trích khấu hao theo khí cụ vận dụng đến doanhnghiệp. Trường vừa lòng quan trọng trích khấuhao theo Tỷ Lệ hao mòn tài sản cố định tươngứng nguyên tắc tại Thông tư này, đơn vị chức năng sử dụngtài sản report cơ quản ngại thống trị cấp bên trên trực tiếp chu đáo, đưa ra quyết định.

Tỷ lệ khấu hao vàsố khấu hao trong thời điểm (theo Mẫu trên Prúc lục số 5 banhành cố nhiên Thông bốn này), 1-1 vịgửi cơ quan quảnlý thuế trực tiếp trước thời điểm ngày 01 tháng01 thường niên nhằm theo dõi và quan sát, cai quản.

b) Đối cùng với nhữngtài sản cố định vừa sử dụng vào hoạt động sảnxuất, sale các dịch vụ, góp vốnliên doanh, liên kết; vừa áp dụng vàohoạt động theo tính năng trọng trách của đơn vị thì thựchiện nhỏng sau:

- Đơn vị tínhtoán, xác định tổng vốn hao mòn trong nămcủa gia tài thắt chặt và cố định vừa sử dụng vàochuyển động thêm vào, kinh doanh các dịch vụ, góp vốn liên kết kinh doanh, liên kết; vừa sử dụngvào chuyển động theo chức năng nhiệm vụtheo Xác Suất hao mòn gia tài cố định quy địnhtrên Thông tứ này.

- Căn cứ đọng tình hình sửdụng gia sản (thời gian áp dụng, tần suất sửdụng hoặc khối lượng các bước trả thành); đơn vị tính tân oán phân chia sốkhấu hao và số hao mòn trong tổngquý giá hao mòn đã khẳng định. Lập với gửi cơ sở quảnlý thuế trực tiếp đọc tin về số khấu hao vàsố hao mòn tài sản trong thời điểm (theo Mẫu trên Phú lục số 5 phát hành tất nhiên Thông tư này). Thời hạn gửi trướcngày 01 tháng01 thường niên nhằm quan sát và theo dõi, quản lý.

- Đơn vị thực hiệnphân chia số khấu hao đã đăng ký nhằm hạchtoán kế toán thù vào chi phí cung ứng dịchvụ công, chi phí cấp dưỡng, marketing dịchvụ, dịch vụ cho thuê đến phù hợp; triển khai hạchtoán thù kế tân oán hao mòn gia sản cố định và thắt chặt so với số hao mòn sẽ đăng ký.

c) Việc cai quản, sử dụngsố chi phí trích khấu hao

Số chi phí trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt được đầu tư,mua sắm tự nguồn ngân sách công ty nước hoặcgồm xuất phát ngân sách nhà nước, đơn vị chức năng được sử dụngđể bổ sung vàoQuỹ trở nên tân tiến vận động sự nghiệp.

Số tiền trích khấu hao gia sản cố định được đầu tư,mua sắm tự nguồn ngân sách kêu gọi, đơn vị chức năng đượcsử dụng nhằm trả lại nơi bắt đầu với lãi; số sót lại nhằm bổ sung cập nhật vào Quỹ cải tiến và phát triển chuyển động sự nghiệp.

Chương thơm IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều15. Xử lý gửi tiếp

1. Việc tínhhao mòn gia sản thắt chặt và cố định năm 2014, cơquan liêu, tổ chức, đơn vị triển khai theo quyđịnh của Chế độ thống trị, tính hao mòn gia sản cố định trong các cơ sở bên nước, đơn vị sự nghiệp công lập vàcác tổ chức tất cả sử dụng túi tiền đơn vị nước phát hành dĩ nhiên Quyếtđịnh số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29mon 5 năm 2008 của Sở trưởng Bộ Tài thiết yếu.

2. Việc tínhhao mòn gia tài thắt chặt và cố định từ năm năm ngoái trởđi, cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng căn cứngulặng giá, quý giá còn sót lại của gia tài cốđịnh tính đến khi xong năm 2014, thực hiện tính hao mòn theo tỷ lệ hao mòn điều khoản trên Thông tứ này.

3. Căn uống cứtiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định biện pháp tại Thông tứ này; phòng ban, tổ chức, đơn vị chức năng thựchiện tại thanh tra rà soát, thải trừ các tài sảncảm thấy không được tiêu chuẩn thoát khỏi hạng mục tàisản thắt chặt và cố định nhằm theo dõi và quan sát, quản lý, thực hiện nhỏng quảnlý giải pháp, hình thức lâu bền.

Điều16. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thực hiện Tính từ lúc ngày01 tháng 01 năm2015.

3. Trong quá trình tiến hành,ví như có vướng mắc kiến nghị các ban ngành, đơn vị chức năng đề đạt kịp thời về Sở Tài chínhnhằm phối hợp giải quyết và xử lý./.

Nơi nhận: - Ban Bí tlỗi Trung ương Đảng; - Thủ tướng mạo, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn uống chống Trung ương với những Ban của Đảng; - Vnạp năng lượng phòng Tổng túng bấn thư; Vnạp năng lượng phòng Quốc hội; - Văn uống phòng Chủ tịch nước; Vnạp năng lượng phòng Chính phủ; - Viện Kiểm gần cạnh Nhân dân buổi tối cao; - Tòa án Nhân dân về tối cao; Kiểm toán thù Nhà nước; - Các Sở, cơ sở ngang Sở, cơ sở ở trong Chính phủ; - Cơ quan lại Trung ương của những đoàn thể; - HĐND, UBND tỉnh, thị trấn trực thuộc Trung ương; - Ssinh sống Tài chính, Kho bạc nhà nước các thức giấc, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Kiểm tra vnạp năng lượng bản (Sở Tư pháp); - Công báo; - Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ Tài chủ yếu, Cục Quản lý công sản; - Các đơn vị chức năng nằm trong Sở Tài chính; - Lưu: VT, QLCS

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Chí

Phú lục số 1

(Ban hành cố nhiên Thông tứ số 162/2014/TT-BTC ngày 06 mon 11 năm 2014 của Sở Tài chính)

THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀTỶ LỆ TÍNH HAO MÒN CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

STT

Danh mục những team tài sản

Thời gian áp dụng (năm)

Tỷ lệ hao mòn (% năm)

Loại 1

Nhà

- Biệt thự

80

1,25

- Nhà cung cấp I

80

1,25

- Nhà cung cấp II

50

2

- Nhà cấp cho III

25

4

- Nhà cấp cho IV

15

6,67

Loại 2

Vật loài kiến trúc

- Kho cất, bể đựng, bãi đỗ, Sảnh phơi, sân nghịch, Sảnh đùa thể thao, Sảnh chuyên chở, hồ bơi, trường bắn

20

5

- Kè, đập, đê, cống, kênh, mương máng, bến cảng, ụ tàu

20

5

- Giếng khoan, giếng đào, tường rào.

10

10

- Các đồ dùng phong cách thiết kế khác

10

10

Loại 3

Pmùi hương luôn thể vận tải

1

Phương thơm tiện vận tải đường bộ đường bộ

1.1

Ô tô

a.

Xe ô tô phục vụ chức danh

- Xe 4 mang lại 5 chỗ

15

6,67

- Xe 6 đến 8 chỗ

15

6,67

b.

Xe ship hàng chung

- Xe 4 mang đến 5 chỗ

15

6,67

- Xe 6 mang lại 8 chỗ

15

6,67

- Xe 9 cho 12 chỗ

15

6,67

- Xe 13 cho 16 chỗ

15

6,67

c.

Xe ôtô siêng dùng

- Xe cứu vãn thương

15

6,67

- Xe cứu vớt hỏa

15

6,67

- Xe chsống tiền, biên lai, ấn chỉ có giá trị như tiền

15

6,67

- Xe chngơi nghỉ phạm nhân

15

6,67

- Xe quét đường

15

6,67

- Xe xịt nước

15

6,67

- Xe chsinh sống rác

15

6,67

- Xe xay rác

15

6,67

- Xe sửa chữa thay thế giữ động

15

6,67

- Xe máy chống thí nghiệm

15

6,67

- Xe thu phân phát năng lượng điện báo

15

6,67

- Xe thay thế điện

15

6,67

- Xe kéo, xe cộ cứu hộ cứu nạn, cứu vãn nạn

15

6,67

- Xe cần cẩu

15

6,67

- Xe hộ đê

15

6,67

- Xe tập lái

15

6,67

- Xe thu phân phát biểu hiện tivi, truyền thông

15

6,67

- Xe tkhô giòn tra giao thông

15

6,67

- Xe chở diễn viên, tải viên

15

6,67

- Xe phòng phòng dịch

15

6,67

- Xe kiểm lâm

15

6,67

- Xe chống buôn lậu

15

6,67

- Xe chống kháng lụt bão

15

6,67

- Xe download những loại

15

6,67

- Xe lễ tân bên nước

15

6,67

- Xe ca trên 16 số chỗ ngồi các loại

15

6,67

- Xe thăm khám và điều trị người bị bệnh lưu lại động

15

6,67

- Xe gửi đón giáo viên, học sinh

15

6,67

- Xe phát sóng lên vệ tinh

15

6,67

- Xe văn hóa truyền thống biết tin giữ động

15

6,67

- Xe chsinh hoạt chó nghiệp vụ

15

6,67

- Xe chăm dùng khác

15

6,67

1.2

Xe mxe hơi, thêm máy

10

10

1.3

Phương thơm một thể vận tải đường bộ đường bộ khác

10

10

2

Pmùi hương luôn tiện vận tải đường sắt

10

10

3

Pmùi hương luôn tiện vận tải con đường thủy

- Tàu đại dương chlàm việc mặt hàng hóa

10

10

- Tàu biển lớn chsinh sống khách

10

10

- Tàu tuần tra, cứu nạn, cứu vãn nàn con đường thủy

10

10

- Tàu chsinh sống mặt hàng con đường thủy nội địa

10

10

- Tàu chở khách mặt đường tdiệt nội địa

10

10

- Phà con đường tdiệt các loại

10

10

- Ca nô, xuồng sản phẩm các loại

10

10

- Ghe, thuyền các loại

10

10

- Pmùi hương một thể vận tải đường tbỏ khác

10

10

4

Phương nhân tiện vận tải con đường không

10

10

5

Phương luôn tiện vận tải đường bộ khác

10

10

Loại 4

Máy móc, máy văn uống phòng

- Máy vi tính để bàn

5

20

- Máy vi tính xách tay

5

20

- Máy in các loại

5

20

- Máy chiếu các loại

5

20

- Máy Fax

5

20

- Máy bỏ tài liệu

5

20

- Máy Photocopy

8

12,5

- Thiết bị thanh lọc nước các loại

5

20

- Máy hút ít ẩm, hút bụi các loại

5

20

- Ti vi, đầu Video, những các loại đầu thu phân phát biểu đạt hiện đại số khác

5

20

- Máy ghi âm

5

20

- Máy ảnh

5

20

- Thiết bị âm thanh hao các loại

5

20

- Tổng đài điện thoại, điện thoại thông minh thắt chặt và cố định, trang bị cỗ đàm, điện thoại cảm ứng thông minh di động

5

20

- Thiết bị lên tiếng liên hệ khác

5

20

- Tủ giá buốt, sản phẩm công nghệ làm mát

5

20

- Máy giặt

5

20

- Máy cân bằng không khí

8

12,5

- Máy bơm nước

8

12,5

- Két sắt các loại

8

12,5

- Bộ bàn và ghế ngồi làm cho việc

8

12,5

- Bộ bàn ghế tiếp khách

8

12,5

- Bàn ghế chống họp, hội trường, lớp học

8

12,5

- Tủ, giá chỉ kệ đựng tài liệu hoặc triển lẵm hiện nay vật

8

12,5

- Thiết bị mạng, truyền thông

5

20

- Thiết bị năng lượng điện văn chống những loại

5

20

- Thiết bị điện tử Giao hàng thống trị, lưu trữ dữ liệu

5

20

- Các các loại sản phẩm vnạp năng lượng phòng khác

8

12,5

Loại 5

Thiết bị truyền dẫn

5

20

- Pmùi hương tiện thể truyền dẫn khí đốt

5

20

- Pmùi hương luôn thể truyền dẫn điện

5

20

- Pmùi hương một thể truyền dẫn nước

5

20

- Phương nhân tiện truyền dẫn các một số loại khác

5

20

Loại 6

Máy móc, thiết tiêu cực lực

- Máy phát năng lượng điện những loại

8

12,5

- Máy phân phát đụng lực những loại

8

12,5

- Máy móc thiết tiêu cực lực khác

8

12,5

Loại 7

Máy móc, trang bị siêng dùng

- Máy công cụ

10

10

- Máy móc thiết bị xây dựng

8

12,5

- Thiết bị chống cháy chữa trị cháy

8

12,5

- Máy móc trang bị cần sử dụng trong nghề knhị khoáng

8

12,5

- Máy sử dụng mang đến nông, lâm nghiệp

8

12,5

- Thiết bị luyện kyên, gia công mặt phẳng chống ghỉ và làm mòn kyên ổn loại

10

10

- Thiết bị siêng cần sử dụng tiếp tế các nhiều loại hóa chất

10

10

- Máy móc, lắp thêm siêng cần sử dụng cung ứng vật liệu sản xuất, vật sành, sđọng, tdiệt tinh

8

12,5

- Thiết bị siêng sử dụng cung ứng những linh kiện với năng lượng điện tử, quang quẻ học, cơ khí thiết yếu xác

12

8,33

- Máy móc, lắp thêm dùng trong những ngành thêm vào domain authority, in, vnạp năng lượng chống phẩm và văn hóa phẩm

10

10

- Máy móc, sản phẩm dùng trong nghề dệt

10

10

- Máy móc, thứ dùng trong nghề may mặc

8

12,5

- Máy móc, máy cần sử dụng trong ngành giấy

10

10

- Máy móc, sản phẩm công nghệ cung cấp, chế biến hoa màu, thực phẩm

10

10

- Máy móc, máy năng lượng điện hình họa, y tế

8

12,5

- Máy móc, lắp thêm viễn thông, truyền hình

8

12,5

- Máy móc, thứ chế tạo dược phẩm

8

12,5

- Máy móc, vật dụng siêng dùng khác

10

10

Loại 8

Thiết bị giám sát và đo lường, thí nghiệm

- Thiết bị đo lường, thí điểm những đại lượng cơ học tập, âm học cùng sức nóng học

10

10

- Thiết bị quang học tập và quang quẻ phổ

10

10

- Thiết bị năng lượng điện và điện tử

8

12,5

- Thiết bị đo và phân tích lý hóa

10

10

- Thiết bị cùng khí cụ đo pđợi xạ

10

10

- Thiết bị chăm ngành đặc biệt

8

12,5

- Khuôn mẫu mã sử dụng trong công nghiệp đúc

5

20

- Thiết bị thống kê giám sát, thí nghiệm khác

10

10

Loại 9

Cây nhiều năm, súc vật dụng thao tác và/hoặc đến sản phẩm

1

Các loại súc vật

8

12,5

2

Cây lâu năm, vườn cửa cây lâu năm, vườn cửa cây ăn uống trái, sân vườn cây lâu năm.

25

4

3

Thảm cỏ, thảm cây xanh, hoa lá cây cảnh, vườn cây cảnh

8

12,5

Loại 10

Tài sản cố định hữu hình khác

8

12,5

Bộ/ Tỉnh ………………………..

Prúc lục số 2

(Ban hành hẳn nhiên Thông tứ số 162/2014/TT-BTC ngày thứ 6 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH

THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐĐỊNH VÔ HÌNH

STT

Danh mục

Thời gian sử dụng (năm)

Tỷ lệ hao mòn (% năm)

Loại 1

Quyền tác giả

- Tài sản A

- Tài sản B

……………………

Loại 2

Quyền cài công nghiệp

- Tài sản A

- Tài sản B

…………………………

Loại 3

Quyền đối với giống cây trồng

- Tài sản A

- Tài sản B

……………………..

Loại 4

Phần mềm ứng dụng

- Cơ sở dữ liệu

- Phần mượt kế toán

- Phần mềm tin học tập văn uống phòng

- Phần mượt vận dụng khác

Loại 5

Tài sản cố định vô hình khác

Bộ/ Tỉnh ………………………..

Prúc lục số 3

(Ban hành tất nhiên Thông tứ số 162/2014/TT-BTC ngày thứ 6 mon 11 năm 2014 của Bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH

THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐĐỊNH ĐẶC THÙ

STT

Danh mục

Thời gian áp dụng (năm)

Tỷ lệ hao mòn (% năm)

Loại 1

………………….

- Tài sản A

- Tài sản B

- Tài sản C

Loại 2

……………………

- Tài sản A

- Tài sản B

- Tài sản C

Loại 3

- Tài sản A

- Tài sản B

- Tài sản C

….

……………………..

Bộ/Tỉnh ………………………..

Phú lục số 4

(Ban hành kèm theo Thông tứ số 162/2014/TT-BTC ngày thứ 6 mon 1một năm năm trước của Sở Tài chính)