THÔNG TƯ 28/2012/TT-BTC

      181
TT52.BTC.2018.doc
*

--- Liên kết trang khác ---GoogleBáo Phú ThọCổng tiếp xúc tỉnh Phụ ThọSở Tài Chính Việt NamBáo nước ta NetDu kế hoạch Phú Tchúng ta

 Theo đó, một trong những ngôn từ của Thông tư 52 này rõ ràng nhỏng sau:

1.1. Về phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng: Được phép tắc cụ thể chế độ quản lý, tkhô giòn toán vốn so với từng nhiều loại mối cung cấp vốn:

- Vốn túi tiền nhà nước (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ với phần vốn chi phí thực hiện mang lại dự án cơ sử dùng những nguồn ngân sách khác nhau);

- Vốn Chương trình phương châm nước nhà quá trình 2016-2020;

- Vốn đầu những dự án công trình của phòng ban thay mặt cả nước trên nước ngoài;

- Vốn đầu tư những dự án kín đơn vị nước trực thuộc Bộ Quốc chống cùng Bộ Công an;

- Vốn đầu tư của ngân sách đơn vị nước tmê mệt gia triển khai dự án công trình theo hiệ tượng đối tác công tư (PPP);

- Vốn cung ứng cải tiến và phát triển ưng thuận (ODA) cùng vốn vay mượn ưu tiên của các công ty tài trợ nước ngoài.

Bạn đang xem: Thông tư 28/2012/tt-btc

1.2. Về chế độ lâm thời ứng vốn được lý lẽ cố kỉnh thể:

- Đối với các công việc triển khai thông qua hòa hợp đồng, vấn đề tạm bợ ứng vốn được thực hiện sau khi hợp đồng gồm hiệu lực thực thi, mặt khác công ty chi tiêu đã nhận được được bảo hộ trợ thì ứng đúng theo đồng của phòng thầu;

- Đối với các các bước triển khai không trải qua hợp đồng, việc tạm thời ứng vốn được tiến hành sau thời điểm dự toán được cung cấp tất cả thẩm quyền phê săn sóc và bên trên đại lý ý kiến đề nghị của công ty chi tiêu.

1.3. Về cai quản, tkhô giòn toán thù vốn chi tiêu những công trình: Bổ sung Mục 4 (Quản lý, tkhô nóng toán thù vốn đầu tư các dự án công trình sệt thù) vào Thông bốn với nội dung:

Tạm ứng và tkhô hanh tân oán vốn thực hiện theo phương tiện nlỗi đối với vốn chi tiêu nguồn chi phí công ty nước.

Xem thêm: Mô Hình Abcd - Mô Hình Harmonic Abcd Và Mô Hình Three

2.1. Kiểm tra phân bổ vốn chi tiêu của Khoản 1, Điều 1: Hằng năm, sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân giao chiến lược (bao hàm chiến lược vốn giao đầu năm; planer bổ sung vào năm), những Sở, ngành và Uỷ ban quần chúng. # những cấp cùng đơn vị chức năng dự toán cấp I nghỉ ngơi địa pmùi hương (trường đúng theo đơn vị chức năng dự tân oán cấp I được cấp cho trên phân cấp phân bổ) phân chia chi tiết vốn đầu tư chi tiêu cho từng dự án theo mã dự án công trình đầu tư chi tiêu với ngành gớm tế; ...

2.2. Tiết a Điểm 1 cùng Tiết a Điểm 2 Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, ngã sung:

- Đối với vốn sẵn sàng đầu tư: Quyết định phê chăm bẵm dự toán thù chuẩn bị chi tiêu của cấp gồm thđộ ẩm quyền tất nhiên dự tân oán ngân sách mang lại công tác sẵn sàng đầu tư hoặc dự tân oán từng hạng mục công việc trực thuộc công tác chuẩn bị đầu tư;

- Đối cùng với vốn triển khai dự án: Quyết định phê chăm chút dự án công trình đầu tư (hoặc Quyết định phê chăm chú báo cáo tài chính nghệ thuật đối với dự án công trình chỉ lập report tài chính - kỹ thuật) của cung cấp gồm thẩm quyền, các đưa ra quyết định điều chỉnh dự án (giả dụ có).

Xem chi tiêt:- Thông bốn 52/2018/TT-BTC trên đây;- Thông tư 08/2016/TT-BTC trên trên đây.