Share Option Là Gì

      372
a special agreement that gives an employee the right khổng lồ buy company shares for a particular price by a particular date, sometimes offered as a reward or instead of pay:

Bạn đang xem: Share option là gì

If employee share options are cashed in early, you may thua thảm the income tax break that the options normally carry.
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú dnth.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


*

to lớn act or work together for a particular purpose, or to be helpful by doing what someone asks you to lớn do

Về Việc này
*

*

*

Xem thêm: Công Ty Cho Thuê Tài Chính Là Gì ? Cho Thuê Tài Chính Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語