SEMANTIC WEB LÀ GÌ

      318

Trong bài viết này, chúng ta sẽ học nội dung cơ bản của Semantic Web hay còn gọi là mạng ngữ nghĩa.

Bạn đang xem: Semantic web là gì

Khái niệmĐầu tiên, từ “semantics” liên quan đến cú pháp từ. Trong đa số ngôn ngữ, cú pháp là cách bạn nói điều gì đó, với semantics là ý nghĩa đằng sau điều bạn vừa nói. Vì vậy, Semantic Web có thể hiểu là “các ý nghĩa của Web”.

*
*
Theo Tim Berners-Lee, Semantic Web được định nghĩa: Semantic Web là một sự mở rộng Web hiện tại với thông tin được định nghĩa theo ý nghĩa tốt hơn, cho phép các máy tính và con người làm việc với nhau.

Theo nhóm nghiên cứu “W3C Semantic Web Activity” thì: Semantic Web cung cấp 1 framework chung cho phép dữ liệu được chia sẻ và tái sử dụng trong các ứng dụng, doanh nghiệp và cộng đồng.

Xem thêm: Lpl Là Gì - Giải Mã Về Tên Gọi

Theo định nghĩa riêng của dnth.vn thì: Semantic Web là 1 tập các công nghệ và tiêu chuẩn cho phép máy móc có thể hiểu được ý nghĩa thông tin của Web.


Mối quan hệ giữa dữ liệu liên kết và Semantic Web

Dữ liệu liên kết được công bố bởi việc sử dụng các công nghệ và tiêu chuẩn của Semantic Web. Tương tự, dữ liệu liên kết được liên kết với nhau bằng việc sử dụng các công nghệ và tiêu chuẩn của Semantic Web. Có thể hiểu, Semantic Web là mục tiêu, và dữ liệu liên kết cung cấp các phương tiện để đạt được mục đích đó.

Dữ liệu Web (Web of Data)

Dữ liệu Web là 1 thuật ngữ không thể thay thế cho Semantic Web. Semantic Web có thể định nghĩa là một tập các công nghệ tiêu chuẩn để nhận biết dữ liệu Web. Hay nói theo cách khác, nếu dữ liệu liên kết được nhận diện bằng cách sử công nghệ và tiêu chuẩn của Semantic Web, kết quả phải là dữ liệu Web.

Một số địa chỉ web về Semantic Web

Như vậy, bài viết này đã cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản về Semantic Web thông qua các khái niệm.