SÁCH HÒN TUYẾT LĂN

      247
*
Sách Hòn tuyết lăn PDF ( tập 1)- Alice Schroeder- Cuộc đời của Buffett

Vì vô cùng say mê đầu tư chi tiêu, đề xuất tôi vẫn tậu luôn 2 bạn dạng hòn tuyết lăn