Retracement Là Gì

      230
2. Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement)2.2 Cách sử dụng Fibonacci thoái lui nhằm tra cứu điểm vào lệnh
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*