Nhất quán là gì

      232
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Nhất quán là gì

*
*
*

độc nhất vô nhị quán
*

- tt. Có tính thống độc nhất vô nhị từ đầu mang đến cuối, trước sau không xích míc, trái ngược nhau: công ty trương đồng bộ xử lý một giải pháp đồng bộ.


*

Xem thêm: Khái Niệm Số Hoàn Thiện Là Số Gì? Số Hoàn Thiện Là Số Gì

*

*

tốt nhất quán

nhất quán adj
consistantcoherecoherentbộ phân phát hiện nay tuyệt nhất quán: coherent detectorcỗ tách bóc sóng độc nhất quán: coherent detectorkhối hệ thống liên lạc tốt nhất quán: coherent communication systemhệ thống truyền dẫn độc nhất quán: coherent communication systemtích điện điện từ bỏ duy nhất quán: coherent electromagnetic energysóng tốt nhất quán: coherent wavesư thu nhiều chủng loại duy nhất quán: coherent diversity receptionsự biến đổi điệu tuyệt nhất quán: coherent modulationsự giải điều nhất quán: coherent demodulationsự diễn dịch duy nhất quán: coherent deductionsự tách trộn nhất quán: phase coherent detectionsự bóc trộn độc nhất vô nhị quán: coherent phase detectionsự bóc tách sóng độc nhất vô nhị quán: coherent detectionsự tách sóng tốt nhất quán: coherent demodulationbóc sóng nhất quán: coherent detectiontần số sóng mạng pha duy nhất quán: phase coherent carrier frequencytia phân phát xạ độc nhất vô nhị quán: coherent emission beamxung tuyệt nhất quán: coherent pulsesconsistenthệ thống đồng bộ đo thời gian: consistent system of time measurementself-consistentđộ độc nhất quánconsistencedữ liệu ko duy nhất quáninconsistent datasố lượng giới hạn không độc nhất quáninconsistent limitkhông độc nhất quáninconsistentnguyên lý độc nhất quánconsistency principlesự duy nhất quáncoherencesự tốt nhất quánconsistencesự nhất quánconsistencysự thu không độc nhất vô nhị quánnon-coherent receptionbộc lộ không tuyệt nhất quánnon-coherent signaltính ko tốt nhất quáninconsistencytính duy nhất quáncompatibilitytính độc nhất quánconsistence