News Anchor Là Gì

      613

In 1983, electronic slides replaced the film-type that accompanied the news anchor of the various local news programs. Bạn đã xem: News anchor là gì This location began broadcasting a weekday morning newscast in 1997 featuring a news anchor, meteorologist, & photographer based out of there. As he had maintained his position of a news anchor for a long time, people thought he was a trustworthy person. Sterret is an experienced news anchor having worked around the nation with some of the top news talk affiliates. He was also credited with being the first lớn have a graphic thiết kế placed over the shoulder of the news anchor. Các cách nhìn của những ví dụ ko miêu tả ý kiến của các biên tập viên dnth.vn dnth.vn hoặc của dnth.vn University Press xuất xắc của những công ty cấp giấy phép.

#message

message

/message ^message

Vui lòng chọn một trong những phần của bài bác phát biểu và gõ lưu ý của người sử dụng vào phần Định nghĩa.

/message Trợ giúp chúng tôi nâng cao dnth.vn dnth.vn

news anchor Chưa bao gồm có mang nào. Quý khách hàng có thể góp đỡ!


Bạn đang xem: News anchor là gì

*

*

*

Xem thêm: Hệ Thống Công Thức Môn Tài Chính Doanh Nghiệp (Full), Hệ Thống Các Công Thức Môn Tài Chính Doanh Nghiệp

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Cảm ơn bạn sẽ gợi ý một tư tưởng ! Chỉ chúng ta cũng có thể thấy được tư tưởng cho tới Lúc nhóm dnth.vn dnth.vn thuận tình nó, tiếp nối mọi người tiêu dùng không giống đang có thể nhìn thấy định nghĩa này cùng bỏ thăm mang lại nó.

Xem quan niệm của chúng ta


*

message