Municipal bonds là gì

      396
Trái phiếu đô thị (tiếng Anh: Municipal Bond) là một chứng khoán nợ được phát hành bởi một Chính phủ, chính quyền địa phương để tài trợ cho chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng như xây dựng đường sá, cầu cống, trường học...
*

Trái phiếu đô thị (Municipal Bond)

Định nghĩa

Trái phiếu đô thị trong tiếng Anh là Municipal Bond.

Bạn đang xem: Municipal bonds là gì

Trái phiếu đô thị là mộtchứng khoán nợ đượcphát hành bởi một Chính phủ, chính quyền địa phương để tài trợcho chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng như xây dựng đường sá, cầu cống, trường học...

Bản chất

- Trái phiếu đô thị có thể được coi là các khoản vay mà các nhà đầu tư thực hiện cho Chính quyền địa phương.

- Trái phiếu đô thị được miễn thuế liên bang và hầu hết các loại thuế của tiểu bang và địa phương, khiến chúng trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với những người trong khung thuế thu nhập cao.

- Năm 2018, thị trường trái phiếu đô thị chiếm khoảng 3,8 nghìn tỉ đô la tài sản.Trái phiếu đô thị, còn được gọi là "trái phiếu muni" hoặc "munis", là một loại chứng khoán đô thị chứng nhận quyền và các nghĩa vụ liên quan.

Đặc trưng và phân loại

- Trái phiếu đô thị là nghĩa vụ nợ được phát hành bởi mộttổ chức phi lợi nhuận, một công ty tư nhân hoặc một tổ chức công cộng sử dụng khoản vay cho các dự án công như xây dựng trường học, bệnh viện và đường cao tốc.

- Là mộtchứng khoán có thu nhập cố định,giá thị trườngcủa trái phiếu đô thị biến động theo sự thay đổi của lãi suất: Khi lãi suất tăng, giá trái phiếu giảm;khi lãi suất giảm, giá trái phiếu tăng.

- Ngoài ra, trái phiếu có thời gian đáo hạn dài dễ bị thay đổi lãi suất hơn trái phiếu có thời gian đáo hạn ngắn hơn, gây ra những thay đổi lớn trong thu nhập của nhà đầu tư trái phiếu đô thị.

Xem thêm: Album Vol 3 Nsưt Ái Xuân Du Xuân : Xin Giúp Tôi Đòi Lại Sự Công Bằng!

- Hơn nữa, phần lớn trái phiếu đô thị có tính thanh khoản thấp; một nhà đầu tư cần tiền mặt ngay lập tức phải bán chứng khoán khác thay thế.

Phân loại

- Trái phiếu đô thị được phân loại dựa trên nguồn thanh toán lãi và nợgốc.

- Một trái phiếu có thể được cấu trúc theo những cách khác nhau mang lại lợi ích, rủi ro và cách xử lí thuế khác nhau.Thu nhập được tạo ra bởi một trái phiếu đô thị có thể phải chịu thuế.Ví dụ, một đô thị có thể phát hành một trái phiếu không đủ điều kiện đểđược miễnthuế liên bang, dẫn đến thu nhập được tạo ra phải chịu thuế liên bang.

- Có thể chia trái phiếu đô thị thành hai loại chính: trái phiếu nghĩa vụ chung và trái phiếu doanh thu.

+ Trái phiếu nghĩa vụ chung (General obligation bond - GO) là trái phiếu được bảo lãnh bởi tín chấp và quyền đánh thuế của nhà phát hành thay vì doanh thu từ một dự án nhất định.

Nhà đầu tư mua trái phiếu nghĩa vụ chung với niềm tin rằng một đô thị sẽ có thể trả nghĩa vụ nợ thông qua thuế hoặc doanh thu từ các dự án.Không có tài sản được sử dụng làmtài sản thế chấp.

+ Trái phiếu doanh thu (Revenue Bond) là trái phiếuđô thịđược hỗ trợ bởi doanh thu từ một dự án cụ thể, chẳng hạn như cầu thu phí, đường cao tốc hoặc sân vận động địa phương.

Trái phiếu doanh thu là trái phiếu đô thị tài trợ cho các dự án tạo thu nhập và được bảo đảm bằng một nguồn thu cụ thể.Thông thường, trái phiếu doanh thu có thể được phát hành bởi bất kì cơ quan Chính phủ hoặc quĩ nào được quản lí theo cách thức của một doanh nghiệp.