Là gì? nghĩa của từ coal mine trong tiếng việt

      315

My và Mine là gì? rành mạch my và mine trong giờ đồng hồ anh. quý khách hãy nhớ là còn có một trong những bài tập bên dưới góp gọi rộng về kiểu cách thực hiện của My với Mine nhé.

Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ coal mine trong tiếng việt

*

Hình ảnh minc họa (pediaa.com)

A.Mine là gì?

1.Mine là đại từ bỏ cài của danh từ I.

Mine: của tôi

Ex: – That oto is mine.(Chiếc xe cộ tê của tôi).

-Trang is an new frikết thúc of mine.(Trang là 1 trong tín đồ chúng ta bắt đầu của tôi).

– I am going lớn Paris next week. When, I am here, I hope khổng lồ visit a frikết thúc of mine.(Tôi sẽ tới Paris vào tuần cho tới. Lúc kia, tôi ở chỗ này, tôi mong muốn mang đến thăm một fan chúng ta của tôi).


2. Vị trí của Mine trong câu.

Trong câu, Mine thông thường sẽ có vị trí đứng sau nhà ngữ, tân ngữ hoặc sau giới từ (các giới từ).

3. Cấu trúc của Mine.

A Mine of information about (on) somebody/ something

➔ Cấu trúc Mine mang nghĩa là một trong kho hiểu biết về người nào đó/ loại nào đấy.

Ex: My grandfather is a mine of information about/ on our family’s history.

(Ông của tôi là 1 trong kho hiểu biết về lịch sử vẻ vang của mái ấm gia đình chúng tôi).

4. Vai trò của Mine là 1 hễ từ bỏ.

Mine (v): khai (mỏ), đặt mìn, trúng mìn

➔ Mine cùng với mục đích là một trong những đụng trường đoản cú được thực hiện trong lĩnh vực quân sự.

Xem thêm: Stakes Là Gì ? Stake Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Ex: The cruiser was mined & sank in two minutes.

(Chiếc tuần dương hạm trúng mìn với chìm nghỉm trong 2 phút).

B. Phân biệt Mine với My.

– Mine là đại tự sử hữu của danh trường đoản cú I. Còn My là tính trường đoản cú sử hữu của danh từ I.

– Mine với My hầu như có tức thị của tớ.

Ex: – This house is mine. (Ngôi bên này là của tôi).

-My sister (Chị gái của tôi)/ My darling! (Em mếm mộ của anh).

– Trong câu, sau My là một trong những danh trường đoản cú. Còn Mine được nhìn nhận như một danh từ cần không cần có một danh trường đoản cú lép vế.

Ex: That is my notebook. (Kia là quyển vnghỉ ngơi viết của tôi).

=That notebook is mine. (Quyển vlàm việc viết tê là của tôi).

C. Một số bài bác tập để phân biệt Mine cùng My.

1. Minh’s car is very expensive sầu. _____ is cheap. (Mine/My)

2. ____ & yours is used, when nothing follows. (Mine/My)

3. This new pen is _____. (Mine/My)

4. Those cars are _____ brother. (Mine/My)

5. _____ Godness, what a surprise! (Mine/My)

6. _____ favourit football team won a lot of matches last season but they haven’t won many matches so far this season. (Mine/My)

7. I am going to Ho Chi Minch City next week. When, I am here, I hope to visit a frikết thúc of _____. (Mine/My)

8. I can not meet you tomorrow because _____ parents are coming too see me. (Mine/My).

9. _____ bicycle has disappeared. It must have been stolen. (Mine/My)

10. _____ new book will probably be translated inkhổng lồ a number of foreign languages. (Mine/My)