Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

MẠNG NGANG HÀNG

      393

Nói cách khác làP-to-P, mạng ngang hàngP2P, mạng ngang hàngpeer-to-peer là nhóm các máy tính, mỗi nhóm hoạt động như một điểm để chia sẻ các tập tin. Thay vì có một máy chủ trung tâm để hoạt động như một ổ đĩa chia sẻ, mỗi máy tính hoạt động như máy chủ cho các tập tin lưu trữ trên nó. Khi một mạng P2P được thiết lập qua Internet, một máy chủ trung tâm có thể được sử dụng để lập chỉ mục các tập tin, hoặc một mạng lưới phân phối có thể được thiết lập nơi chia sẻ các tập tin được chia ra giữa tất cả người dùng trong mạng đang lưu trữ một tập tin nhất định.

Bạn đang xem: Mạng ngang hàng


*


Theo định nghĩa cơ bản hiểu dễ nhất, một mạng ngang hàng là một mạng đơn giản, nơi mỗi máy tính được xemnhư một điểm truy cậpvà là một máy chủ lưu trữ và chia sẻ các tập tin. Nólà giống như mạng gia đình hoặc mạng văn phòng. Tuy nhiên, khi mạng P2P được thiết lập qua internet, kích thước của các tệp tin cho phép chia sẻ dữ liệu rất lớn. Mạng P2P sớm được áp dụng như Napster đã sử dụng phần mềm máy khách và một máy chủ trung tâm, trong khi những mạng sau đó như BitTorrent, Kazaa, Limewire, BearShare, Morpheus và Acquisitionđã làm việc với máy chủ trung tâm và chia sẻ nhiệm vụ chia sẻ giữa nhiều máy tínhđể giải phóng băng thông.

Xem thêm: Bà Nguyễn Diệu Linh Vingroup, Chân Dung Nữ Tướng Nguyễn Diệu Linh

Sau khi kết nối với mạng, các phần mềm P2P cho phép bạn tìm kiếm các tệp trên máy tính của người khác. Trong khi đó, những người dùng khác trên mạng có thể tìm kiếm các tệp trên máy tính của bạn, nhưng thường chỉ trong một thư mục duy nhất mà bạn đã chỉ định chia sẻ. Mặc dù mạng P2P làm cho việc chia sẻ tệp trở nên dễ dàng và thuận tiện, nhưng cũng đã dẫn tới nhiều vi phạm bản quyền phần mềm và tải nhạc bất hợp pháp. Do đó, cách tốt nhất là an toàn và chỉ tải phần mềm và nhạc từ các trang web hợp pháp và nội dung có bản quyền.Hơn nữa, bản chất phân tán của mạng P2P khiến chúng tương đối khó kiểm soát và điều tiết. Một số ứng dụng và công ty sử dụng mạng ngang hàng P2P (peer to peer)để tham gia vào các hoạt động bất chia sẻ hợp pháp và vi phạm bản quyền.


Trang này chứa định nghĩa về kỹ thuật của P2P. Nó giải thích trong thuật ngữ máy tính P2Plà gì và là một trong những định nghĩa từ trang Wikipedia.

Tất cả các định nghĩa trên trang web CÔNG NGHỆ 102 đều được viết là chính xác về mặt kỹ thuật nhưng cũng dễ hiểu. Nếu bạn thấy định nghĩa P2P này hữu ích, bạn có thể chia sẻnó bằng cách sử dụng chia sẻ liên kết này. Nếu bạn thấy bài viết này định nghĩa sai về Mạng P2P, hãy viết thư cho chúng tôi: hi