Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Lpt Là Gì

      360
Nguyên tắc thời gian thực hiện dài nhất (tiếng Anh: Longest processing time, viết tắt: LPT) ưu tiên lựa chọn công việc có thời gian gia công dài nhất để thực hiện trước và ngược lại.

Bạn đang xem: Lpt là gì


*

Hình minh họa

Nguyên tắc thời gian thực hiện dài nhất (Longest processing time - LPT)

Định nghĩa

Nguyên tắc thời gian thực hiện dài nhất trong tiếng Anh là Longest processing time, viết tắt là LPT.

Nguyên tắc thời gian thực hiện dài nhất ưu tiên lựa chọn công việc có thời gian gia công dài nhất để thực hiện trước và ngược lại.

Nói cách khác, nguyên tắc thời gian thực hiện dài nhất sắp xếp các công việc theo thứ tự giảm dần thời gian xử lí.

Ví dụ

Một doanh nghiệp nhận được hợp đồng cung cấp sản phẩm có thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành và thứ tự thực hiện được cho trong bảng. Yêu cầu phân giao công việc theo các nguyên tắc đã nêu và lựa chọn phương án bố trí hợplí.

Xem thêm: "Lận Đận" Nhiều Dự Án, Trung Nam Group Là Của Ai, Nguyễn Tâm Thịnh


Công việc

Thời gian sản xuất (ngày)

Thời hạn hoàn thành (ngày)

A79
B37
C919
D416
E1024

*Theo nguyên tắc LPT

Theo nguyên tắc thời gian thực hiện dài nhất thì công việc nào có thời gian hoàn thành lâu hơn sẽ được xếp trước. Ta được thứ tự xếp như sau: E-C-A-D-B. Tiến hành tính toán được bảng sau:


Công việc

Thời gian sản xuất (ngày)

Dòng thời gian (ngày)

Thời hạn hoàn thành (ngày)

Thời gian chậm trễ (ngày)

E1010240
C919190
A726917
D4301614
B333726

Tổng

33118

57

Giải thích các chỉ tiêu trong bảng như sau:

Cột dòng thời gian được tính = Thời gian của công việc đang xét + Thời gian sản xuất của các công việc trước đó, với dòng đầu tiên được lấy bằng dòng của cột thời gian sản xuất.

Cột thời gian chậm trễ được tính = Dòng thời gian - Thời hạn hoàn thành. Nếu kết quả tính ra nhỏ hơn 0 thì lấy bằng 0.

Tính các chỉ tiêu sau:

+ Thời gian hoàn thành trung bình một công việc:

Ttb = Tổng dòng thời gian/ số công việc = 118/5 = 23,6 (ngày)

+ Số công việc trung bình trong doanh nghiệp:

Ntb = Tổng dòng thời gian / Tổng thời gian gia công = 118/33 = 3,57.

+ Số ngày chậm trễ trung bình:

Stb = Tổng số ngày trễ hẹn / Số công việc = 57/5 = 11,4 (ngày).

Nhận xét

Nguyên tắc thời gian thực hiện dài nhấtcó hạn chế là chỉ tiêu thời gian hoàn thành trung bình và số ngày chậm trễ trung bình cao.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị tác nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Giáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh;RIOT-The Scheduling Problem)