Lib Là Gì

      276
liberation : used especially in informal names of organizations that try lớn remove the disadvantages experienced by particular groups within society:

Bạn đang xem: Lib là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ dnth.vn.Học những tự bạn phải giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


Most of the expensive sầu & often very unnecessary actions are lib actions which involve enormous costs.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu lộ ý kiến của những biên tập viên dnth.vn dnth.vn hoặc của dnth.vn University Press hay của các đơn vị cấp giấy phép.
*

to lớn give something, especially money, in order to provide or achieve something together with other people

Về vấn đề này
*

*

Xem thêm: Mưa Nữa Đêm - Tiếng Gọi Miền Tây

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語