Khái niệm thương mại quốc tế

      60

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (536.91 KB, 47 trang )


Bạn đang xem: Khái niệm thương mại quốc tế

QTKDQT – K96

CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI

QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI

I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1. Hoạt động thươngmại quốc tế và vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân.1.1. Khái niệm thương mại quốc tế.Năm 1621 ở Anh một tác giả chủ nghĩa trọng thương Thomas Mun đã nói thương mại là một hòn đá thử vàng với sự phồn thịnh của một quốc gia vàkhơng có phép lạ nào dễ kiếm tiền trừ thương mại. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng TMQT là sự trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia mà trong trao đổiphải có bên thua và bên kia được.Có nhiều tác giả khác định nghĩa TMQT là sự mở rộng hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá vượt ra khỏi phạm vi biên giới của một quốc gia, hay nóicách khác TMQT là sự mở rộng của thương mại trong nước trên phạm vi quốc tế. Vậy thực chất TMQT là gì?TMQT là sự trao đổi hàng hoá- dịch vụ giữa các quốc gia thông qua hành vi mua bán. Sự trao đổi đó là một hình thức của mối quan hệ xã hội phản ánh sựphụ thuộc về kinh tế giữa các nhà sản xuất hàng hoá riêng biệt của các nước.Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hay tất cả các cơng đoạn của q trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hay thực hiện một dịch vụtrên thị trường nhằm thu lợi nhuận. Kinh doanh xuất nhập khẩu là nội dung cơ bản của kinh doanh TMQT.Như vậy kinh doanh xuất nhập khẩu XNK hàng hố là việc đầu tư cơng sức, tiền của thực hiện hoạt động XNK hàng hoá dịch vụ nhằm thu lợi nhuận.QTKDQT – K97Kinh doanh XNK, hàng hoá được thực hiện theo quy luật cung cầu thị trường, người mua và người bán hay người xuất khẩu và người nhập khẩu gặp nhau trênthị trường quốc tế để thoả thuận về giá cả số lượng và chất lượng của hàng hoá- dịch vụ.1.2. Đặc trưng của hoạt động TMQT.TMQT có ba đặc trưng cơ bản sau: - Kinh doanh TMQT được thực hiện bởi người mua và người bán có quốctịch khác nhau, ở các nước khác nhau, hàng hoá được di chuyển vượt qua phạm vi biên giới của một quốc gia.Với đặc trưng này thì phân biệt rõ giữa kinh doanh TMQT với kinh doanh thương mại trong nước. Đối với kinh doanh thương mại trong nước, dòng lưuchuyển của dòng hàng hố bị giới hạn trong phạm vi biên giới của một nước.-Dòng tiền thanh tốn trong kinh doanh TMQT có thể là đồng tiền một trong các nước nhiều hơn hai nước tham gia vào hoạt động XNK và cũng cóthể là một đồng tiền của nước khác.Sử dụng đồng tiền nào trong thanh toán hợp đồng XNK phụ thuộc vào sự thoả thuận giữa các bên tham gia hợp đồng. Đồng tiền được sử dụng thường làcác đồng tiền mạnh có sức mua lớn trên thị trường thế giới.-Kinh doanh TMQT chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, quốc tịch giữa các chủ thể tham gia vào hoạt động TMQT như: ngôn ngữ, tôn giáo, pháp luật, văn hố... , sự khác nhau về ngơnngữ đòi hỏi phải có ngơn ngữ thống nhất được các bên cùng hiểu, cùng chấp nhận đồng thời các bên cũng cần thoả thuận rõ về các quy phạm pháp luật ápdụng trong ký kết, thực hiện và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng.1.3. Vai trò của hoạt động TMQT.


*
Một số giải pháp phát triển thương mại quốc tế nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài479093

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Rút Tiền Atm Vietinbank, Mới Lần Đầu Sử Dụng

*


(536.91 KB) - Một số giải pháp phát triển thương mại quốc tế nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài-47 (trang)