Initial Coin Offering Là Gì

      259
the first public sale of a cryptocurrency (= a digital currency that uses encryption, such as bitcoin):

Bạn đang xem: Initial coin offering là gì

An initial coin offering (ICO) is the cryptocurrency space"s rough equivalent to an IPO in the mainstream investment world.
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú dnth.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.


*

*

*

*

Xem thêm: Mẫu Giấy Chuyển Tiền Của Ngân Hàng Agribank Sang Ngân Hàng Khác Mới Nhất 2021

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語