Inequality là gì

      324
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Inequality là gì

*
*
*

inequality
*

Inequality (Econ) Bất đẳng thức.+ Quan hệ thể hiện một hàm số của một trở nên (hay là một tập thích hợp những biến) lớn hơn tốt nhỏ tuổi hơn một vài nào đó.
inechất lượng /,ini:"kwɔliti/ danh từ
sự ko bởi nhau; sự ko bình đẳng tính không đều sự khác nhau tính giỏi thay đổi sự không công minh (toán học) bất đẳng thứcsự thăng giángBell"s inequalitybất đẳng thức BellClausius inequalitybất đẳng thức ClausiusClausius inequalityđịnh lý Clausiusabsolute inequalitybất đẳng thức tốt đốibernoulli"s inequalitybất đẳng thức becnulicauchy"s inequalitybất đẳng thức côsiineunique of Clausiusbất đẳng thức Clausiusinechất lượng of Clausiusđịnh lý Clausiusineunique operatortoán thù tử bất đẳng thứcineunique operatortoán tử không bằngintegral inequalitybất đẳng thức tích phânisoperimetrical inequalitybất đẳng thức đẳng cấusense of an inequalitychiều của một bất đẳng thứcstrict inequalitybất đẳng thức ngặttriangle inequalitybất đẳng thức tam giácvariational inequalitybất đẳng thức biến đổi phân

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): echất lượng, ineunique, equalize, equal, unequal, equally, unequally


*

*

Xem thêm: Báo Cáo Thu Nhập ( Income Statement Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

inequality

Từ điển Collocation

inechất lượng noun

ADJ. considerable, great, marked, substantial Inequalities of income would lead to lớn even greater inequalities in access to health care. | real | growing, increased/increasing | global, regional | class, economic, educational, gender, income, pay, racial, sex/sexual, social, socio-economic, structural

VERB + INEQUALITY cause, create, lead to The introduction of school fees would create ineunique between schools. | maintain, perpetuate Many sociologists have sầu regarded education as central in perpetuating inequality. | reinforce Sex inequality in pay reinforces class inechất lượng. | increase | reduce | remove sầu They can build a more harmonious society once inequality và exploitation are removed. | rectify, redress The country has had some success in redressing racial inequalities.

INEQUALITY + VERB exist inequalities that exist in wealth và income | arise from sth, be based on sth inequalities based on racism and social class | persist, remain Even in the age of compulsory school, inequalities in education have remained. | increase | decline

PREPhường. ~ between economic ineunique between men and women | ~ in gender ineunique in education

PHRASES inequalities of opportunity/power/wealth, a pattern of inequality

Từ điển WordNet


n.

lack of equality

the growing inequality between rich & poor


English Synonym & Antonym Dictionary

inequalitiessyn.: imbalance irregularity unevennessant.: eunique