Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Index Fund Là Gì

      361

(VNF) - Cùng dnth.vn tìm hiểu Quỹ chỉ số (index fund) là gì? Quỹ hỗ tương (mutual fund) là gì?Qũy chỉ số là loại hình quỹ hỗ tương mua tất cả các cổ phiếu trong một loại chỉ số chứng khoán nhất định. Qũy hỗ tương là loại hình trung gian tài chính, phát hành cổ phiếu ra công chúng, sau đó dùng số tiền thu được để mua một cơ cấu đầu tư bao gồm nhiều loại cổ phiếu và trái phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Bạn đang xem: Index fund là gì


Quỹ chỉ số là gì?

Quỹ chỉ số (index fund) là loại hình quỹ hỗ tương mua tất cả các cổ phiếu trong một loại chỉ số chứng khoán nhất định, ví dụ cổ phiếu của 30 công ty công nghiệp hàng đầu nước Mỹ trong chỉ số Dow Jones. Ưu điểm của loại quỹ hỗ tương này là đem lại lợi ích cao hơn các quỹ hỗ tương khác do chi phí quản lý thấp (mua bán ít, không phải nghiên cứu thị trường).

Các quỹ đầu tư theo chỉ số trở nên phổ biến vì kết quả của một số chỉ số trái phiếu và cổ phiếu chính thường cao hơn so với các khoản thu nhập mà những người quản lý các quỹ tương hỗ chuyên nghiệp có thể đạt được bằng cách theo đuổi một chiến lược đầu tư cụ thể nào đó. Việc đầu tư vào các quỹ chỉ số có thể loại bớt việc người đầu tư phải quyết định chọn giữa các quỹ trái phiếu và quỹ cổ phiếu. Đồng thời điều này cũng tạo ra một sự cân bằng với các khoản đầu tư khác.

Xem thêm: 6 Kênh Đầu Tư Hiệu Quả Đem Lại Lợi Nhuận Lâu Dài, Đầu Tư Tài Chính Là Gì

Quỹ hỗ tương là gì?

Quỹ hỗ tương (mutual fund) là loại hình trung gian tài chính ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Mỹ. Nó phát hành cổ phiếu ra công chúng, sau đó dùng số tiền thu được để mua một cơ cấu đầu tư bao gồm nhiều loại cổ phiếu và trái phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Cổ đông của quỹ (những người đã mua cổ phiếu của quỹ) là người chấp nhận rủi ro gắn với và được hưởng lợi tức thu được từ cơ cấu đầu tư của quỹ.

Qũy hỗ tương có lợi thế là cho phép mọi người đa dạng hóa cơ cấu đầu tư và sử dụng khả năng chuyên môn của các chuyên gia tài chính với số tiền nhỏ. Lợi thế thứ nhất thể hiện ở chỗ mọi người có thể mua số lượng nhỏ cổ phiếu của quỹ và gián tiếp trở thành chủ sở hữu/ chủ nợ của hàng trăm công ty lớn. Lợi thế thứ hai thể hiện ở chỗ quỹ hỗ tương được các chuyên gia tài chính quản lý và vì vậy họ có đủ năng lực chuyên môn và thời gian theo dõi biểu hiện của thị trường cũng như triển vọng của các công ty phát hành cổ phiếu/trái phiếu.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)