Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Horizontal Là Gì

      414
And you can see here on the horizontal axis you"ve sầu got the number of people killed in an attachồng or the kích cỡ of the attack.

Bạn đang xem: Horizontal là gì


Và bạn cũng có thể thấy được ở chỗ này trên trục nằm ngang bạn có số người bị giết vào một cuộc tiến công tốt qui tế bào của cuộc tiến công kia.
Ahy vọng this group it seems khổng lồ be particularly cthua thảm khổng lồ the Zanzibar Butterflyfish (C. zanzibarensis) which has a smaller blaông chồng blotch & traces of horizontal stripes on the flanks.
Trong team này, nó có vẻ là quan trọng đặc biệt sát bướm Zanzibar (C. zanzibarensis) bao gồm một đốm nhỏ tuổi color Black cùng vết tích của các đường sọc ngang bên trên hai bên sườn.
It is contrasted with horizontal integration, wherein a company produces several items which are related khổng lồ one another.
Nó tương bội nghịch cùng với hội nhập theo chiều ngang, trong các số ấy một công ty tiếp tế một số mặt hàng tất cả liên quan với nhau.
In February, Horizontal repeated the success of their first album, featuring the group"s first UK No. 1 single "Massachusetts" (a No. 11 US hit) and the No. 7 UK single "World."
Sang tháng 2, album Horizontal liên tục thành công như album trước, cùng với bài bác hát dẫn đầu phiên bản xếp thứ hạng trên Anh "Massachusetts" (xếp sản phẩm 11 trên Mỹ), và bài "World", xếp thứ hạng 7 tại Anh.
The former nhật bản Post flag consisted of the Hinomaru with a red horizontal bar placed in the center of the flag.
Cờ Nhật Bản (cũ) trước đó bao gồm Hinomaru với cùng 1 thanh hao ngang red color được đặt ở vị trí chính giữa của lá cờ.
720p (1280×7đôi mươi px; also called HD Ready or standard HD) is a progressive sầu HDTV signal format with 720 horizontal lines and an aspect ratio (AR) of 16:9, normally known as widescreen HDTV (1.78:1).
720p (1280×7đôi mươi pixel; còn gọi là HD Ready hoặc chuẩn HD) là định dạng tín hiệu HDTV tiến tới cùng với 7đôi mươi mặt đường ngang cùng Tỷ Lệ khung người (AR) là 16:9, hay được biết đến là HDTV màn hình hiển thị rộng lớn (1,78:1).
On the obverse was E Pluribus Unum (13 letters), along with 13 stars, 13 horizontal stripes (on the shield on bachồng of the US$1 Dollar Bill), 13 vertical stripes, 13 arrows, 13 olive leaves, và 13 olives.
Trên phương diện trái là E Pluribus Unum (13 chữ cái), với 13 ngôi sao, 13 sọc ngang (bên trên lá chắn cùng bề mặt sau của US $ 1 Đô la Bill), 13 sọc kẻ dọc, 13 mũi thương hiệu, 13 lá ô liu và 13 ô liu.
My second point is, & I know I don"t have sầu lớn talk to an audience lượt thích this about such a thing, but power is not just shifting vertically, it"s also shifting horizontally.
điều thứ hai tôi mong mỏi nói là và tôi biết bản thân không hẳn nói đến phần đa người theo dõi vắt này về một trang bị như thế cơ mà sức mạnh không chỉ là di chuyển theo chiều dọc củ cơ mà nó cũng di chuyển theo chiều ngang
In some cases, the roots may penetrate deeper into lớn the ground than the height of the tree, or the roots may extend horizontally well beyond the spread of the tree’s foliage.
Trong vài ba ngôi trường đúng theo, rễ cây có thể ăn vào dưới lòng đất đến độ sâu hơn hết chiều cao của cây, hoặc tỏa ra rộng hơn nhiều tán lá.
A goal is scored when the ball passes completely over a goal line at each kết thúc of the field of play between two centrally positioned upright goal posts 24 feet (7.32 m) apart & underneath a horizontal crossbar at a height of 8 feet (2.44 m) — this frame is also referred lớn as a goal.
Một bàn chiến thắng được ghi Khi nhẵn đi trọn vẹn qua đường cầu môn sinh hoạt hai tuyến đường biên ngang của sân bóng, nằm trong lòng hai cột dọc được đặt trực tiếp đứng phương pháp nhau 7,32 m (24 feet) và ở dưới một xà ngang cao 2,44 m (8 feet).

Xem thêm: #3 Cách Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Agribank Online Nhanh Nhất


The gray wolf has a running gait of 55–70 km/h (34–43 mph), can leap 5 m (16 ft) horizontally in a single bound, and can maintain rapid pursuit for at least đôi mươi minutes.
Sói xám bao gồm dáng vẻ đi chạy 55–70 km/h (34–43 dặm / giờ), hoàn toàn có thể nhảy đầm 5 m (16 ft) theo chiều ngang trong một nhãi nhép giới độc nhất, cùng có thể duy trì sự đuổi xua lập cập trong tối thiểu đôi mươi phút ít.
Imagine, horizontally you see the reconstructed maps of a given year, & vertically, you see the document that served the reconstruction, paintings, for instance.
Hãy tưởng tượng, theo chiều ngang chúng ta thấy được bạn dạng thiết bị được tái dựng vào một năm ngẫu nhiên được lựa chọn, với theo chiều dọc củ ,các bạn sẽ thấy các số liệu ship hàng mang lại bài toán tái dựng đó, ví dụ như những bức vẽ.
If you enable this option, you will separate the prednth.vnews area horizontally, displaying the original và target image at the same time. The original is above sầu the red dashed line, the target below it
Nếu các bạn bật tùy lựa chọn này, các bạn sẽ chia nhỏ ra ô xem thử theo chiều ngang, hiển thị ảnh cội cùng hình ảnh đích đồng thời. Hình ảnh cội bên trên đường gạch men gạch ốp red color, còn hình ảnh đích nằm dưới nó
So that when there was a sudden accidental discovery by one member of the group, say the use of fire, or a particular type of tool, instead of dying out, this spread rapidly, horizontally across the population, or was transmitted vertically, down the generations.
Thế nên những khi một tín đồ vào đội vô tình tò mò ra, ví dụ như là bí quyết dùng lửa, xuất xắc phương pháp áp dụng một các loại biện pháp làm sao đó, mày mò ấy ráng vì chưng chìm vào quên lãng thì lại được lan rộng nhanh chóng khắp cả quần thể, hoặc được truyền qua các núm hệ.
Once these levels are identified, horizontal lines are drawn và used to identify possible support and resistance levels (see trend line).
Một lúc các mức hồi quy cơ bản này được khẳng định, những đường nằm ngang được vẽ ra với được thực hiện để đánh giá và nhận định về những nấc cung ứng cùng kháng cự hoàn toàn có thể xẩy ra.
The current national flag of Lesotho, adopted on the 40th anniversary of Lesotho"s independence on 4 October 2006, features a horizontal xanh, White, và green tricolour with a black mokorotlo (a Basotho hat) in the center.
Cờ của Lesotho, được thông qua vào trong ngày kỷ niệm lần trang bị 40 ngày tự do của Lesotho vào trong ngày 4 mon 10 năm 2006, bao gồm bố color ngang, Trắng cùng xanh lá cây với một mokorotlo Đen (một loại nón Basotho) chính giữa.
It’s helpful khổng lồ take advantage of natural light, try shots from different angles before uploading the best options, và zoom out enough lớn capture the entirety of a subject, like a horizontal pholớn that shows the full exterior of a building, or a restaurant dish shot from above sầu.
cũng có thể hữu dụng khi tận dụng tia nắng thoải mái và tự nhiên, test chụp từ những góc độ khác biệt trước lúc cài đặt lên lựa chọn cực tốt cùng phóng đủ lớn để thâu tóm toàn bộ chủ đề, nlỗi hình ảnh ngang hiển thị cục bộ vẻ ngoài của một tòa bên hoặc một món nạp năng lượng quán ăn được chụp từ bỏ phía trên.
Those are all attributes that are ever more important in a high-tốc độ, horizontal, networked global economy.
Tất cả hầu hết đức tính này thậm chí còn đặc trưng hơn vào nền kinh tế tài chính mạng lưới toàn cầu sẽ phát triển gấp rút.
Skeletal muscles are called striated because they are made up of fibers that have horizontal stripes when dnth.vnewed under a microscope .
Cơ xương được điện thoại tư vấn là cơ bao gồm sọc kẻ vì chưng chúng được kết cấu tự mọi gai có kẻ sọc ngang Khi quan lại cạnh bên dưới kính hiển dnth.vn .
A post-war assessment listed their weaknesses as: No director control for the guns The elevation of the main guns was insufficient Protection against torpedoes was weak The horizontal protection against plunging fire was weak The anti-aircraft defense was negligible They were coal-fired The organisation of the crew, the lighting and the method of transmitting orders were old-fashioned.
Một Rednth.vnews sau chiến tranh đang liệt kê phần lớn yếu kém nhẹm của bọn chúng như sau: Không có khối hệ thống kiểm soát và điều hành hỏa lực cho các khẩu pháo Góc nâng của những khẩu pháo chính ko thỏa đáng Bảo vệ kháng ngư lôi yếu đuối kém nhẹm dnth.vnệc bảo đảm ngang kháng đạn pháo bắn tới yếu ớt kỉm Bảo vệ chống đầy đủ sót Hệ thống cồn lực đốt than Tổ chức tbỏ thủ đoàn, phương thức phát sáng với truyền nghĩa vụ theo kiểu cũ.