Hold on nghĩa là gì

      217
lớn make yourself continue lớn vì what you are doing or stay where you are although it is difficult or unpleasant:

Bạn đang xem: Hold on nghĩa là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ dnth.vn.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


used lớn say that you are confused or surprised by something that you have sầu just heard or read and want to lớn understand it:
*

*

*

*

Xem thêm: Đề Tài: Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Kinh Doanh, Khái Niệm Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Kinh Doanh

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message