HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

      354

Làm sao để biết doanh nghiệp kinh doanh thành công hay thất bại? Có lợi nhuận cao hay thua lỗ? Vấn đề này không thể ước tính hay đoán mà cần căn cư vào các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, gồm 3 chỉ tiêu cơ bản: doanh thu - lợi nhuận, tài chính và kinh tế - xã hội.

*

Để kinh doanh tốt, doanh nghiệp cần dựa trên các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh


1. Hiệu quả kinh doanh là gì?

Hiệu quả kinh doanh của mỗi công ty, doanh nghiệp có thể được định nghĩa một cách đơn giản là những lợi ích về mặt kinh tế, xã hội, chính trị,...mà tổ chức, cá nhân đạt được trong suốt quá trình hoạt động. Với những doanh nghiệp, công ty, đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trong những nền kinh tế có cơ chế quản lý khác nhau thì sẽ có nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động khác nhau do vậy cần có các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh hợp lý.

Bạn đang xem: Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh

*

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh giúp theo dõi lợi ích về kinh tế, xã hội,... của doanh nghiệp

Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, người ta thường dựa trên các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh cơ bản sau:

Chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh nhờ đo lường hiệu quả sản xuất, kinh doanh: thể hiện cụ thể bằng chỉ tiêu về mặt doanh thu, lợi nhuận, mức sinh lời,... mà doanh nghiệp thu được sau một quá trình hoạt động.Chỉ tiêu đo lường hiệu quả về mặt tài chính: Thông qua báo cáo tài chính, doanh nghiệp thể hiện được khả năng sinh lời và vị thế tài chính như thế nào. Các vấn đề về lợi nhuận ròng, tổng tài sản và các tỷ số sinh lời,... ra sao.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Kế Toán Quản Trị Trong Doanh Nghiệp, Mẫu Biểu Báo Cáo Kế Toán Quản Trị

Chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh nhờ đo lường hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội: Doanh nghiệp đã tạo được bao nhiêu việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước,... như thế nào.

2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

2.1. Chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh qua doanh thu và lợi nhuận

Một trong các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh mà người làm chủ quan tâm hàng đầu, đó chính là doanh thu và lợi nhuận. Nhà lãnh đạo nào khi xem qua báo cáo đều tập trung vào yếu tố lợi nhuận đầu tiên.

Bởi vì lợi nhuận chính là mục tiêu quan trọng để đánh giá xem công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,... của bạn có hoạt động một cách hiệu quả hay không. Và chỉ tiêu về lợi nhuận thường được tính theo công thức: