Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

GOSSIP

      370
conversation or reports about other people"s private lives that might be unkind, disapproving, or not true:

Bạn đang xem: Gossip

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ dnth.vn.Học những từ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.


*

khổng lồ act or work together for a particular purpose, or khổng lồ be helpful by doing what someone asks you to lớn do

Về bài toán này
*

*

*

Xem thêm: Fomc Là Gì - Công Bố Của Fomc Tác Động Như Thế Nào Đến Forex

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message