Giá Trị Chứng Khoán Quyền Là Gì

      325

Video clip hướng dẫn Thông tin cơ bản, Lợi ích và Rủi ro cũng như Ví dụ về Chứng quyền có bảo đảm

Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán cho phép người sở hữu được QUYỀN mua hoặc bán chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định.

Bạn đang xem: Giá trị chứng khoán quyền là gì

Các nội dung quan trọng của chứng quyền

*

Thông tin cơ bản của một chứng quyền

*

 

2. GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN TRÊN TTCK VIỆT NAM

*

*

Mở tài khoản chứng khoán tại dnth.vn: Bấm vào đây

Giao dịch Chứng quyền có bảo đảm: Bấm vào đây

3. LỢI ÍCH VÀ RỦI RO KHI GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Lợi ích

Tỷ suất sinh lời cao: Thông qua đòn bẩy tài chính, CW có khả năng tăng hiệu quả (mức sinh lời) đầu tư từ 5 đến 40 lần.

*

Phòng ngừa rủi ro: Với mức lỗ được xác định trước là khoản phí mua quyền, CW là công cụ phòng ngừa rủi ro hữu ích khi nhà đầu tư lo ngại bị tác động tiêu cực bởi sự biến động bất lợi của thị trường đến danh mục tài sản của mình.

Dễ dàng tiếp cận: Nhà đầu tư có thể dễ dàng đăng ký mua CW vào thời điểm tổ chức phát hành chào bán tại thị trường sơ cấp hoặc mua trên thị trường thứ cấp sau khi CW được niêm yết trên SGDCK. Ngoài ra nhà đầu tư không bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu trừ việc không được giao dịch ký quỹ đối với CW

Tính thanh khoản cao: CW luôn được đảm bảo giao dịch và thanh tóan bởi tổ chức phát hành. Không có trường hợp nhà đầu tư không thể bán lại CW đã mua cho công ty chứng khóan đã phát hành ra CW đó.

Xem thêm: Msb Là Ngân Hàng Nào ? Ngân Hàng Tmcp Hàng Hải Việt Nam

Rủi ro

Rủi ro đòn bẩy: Đòn bẩy tài chính khiến cho mức sinh lời cho nhà đầu tư được gia tăng rất mạnh nếu thị trường diễn biến đúng như kỳ vọng của họ. Tuy nhiên, nếu thực tế thị trường không như dự đoán, họ có thể thua lỗ nhiều hơn so với việc đầu tư trên thị trường Chứng khoán Cơ sở, thậm chí NĐT có khả năng mất toàn bộ số vốn đầu tư (số tiền đã bỏ ra để mua CW)

Rủi ro chứng khoán cơ sở: Những biến động của của chứng khoán cơ sở có thể tạo ra những tác động lớn đến giá của CW. Nếu chứng khoán cơ sở bị tạm dừng giao dịch hoặc hủy niêm yết thì dẫn đến CW cũng bị tạm dừng giao dịch hoặc hủy niêm yết.

Biến động giá: Giá CW thường xuyên thay đổi và chịu tác động từ nhiều yếu tố như lãi suất, cổ tức, cung-cầu… Điều này khiến cho chênh lệch giá CW giữa các thời điểm mua và bán của NĐT không phải lúc nào cũng tạo ra lợi nhuận.

Vòng đời giới hạn: Chứng quyền luôn có vòng đời hữu hạn. Do đó vào thời điểm đáo hạn, nhà đầu tư sẽ không được tiếp tục nắm giữ CW như đầu tư cổ phiếu mà sẽ được thanh toán tiền hoặc mất khoản phí mua chứng quyền ban đầu.

Rủi ro tổ chức phát hành: Rủi ro có thể phát sinh khi tổ chức phát hành bị phá sản hoặc gặp khó khăn về tài chính dẫn đến không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho NĐT khi CW đáo hạn hay nhà đầu tư quyết định thực hiện quyền.