ENVELOPE LÀ GÌ

      389
phong·so bì thơ·đùm·bao nhóm·bao thơ·bì thư·thai khí·quấn bì·hình bao·màng bao·vỏ bao·vỏ bọc·đường bao·Bao thư

*
phong bì
*

To reduce operating energy use, designers use details that reduce air leakage through the building envelope (the barrier between conditioned and unconditioned space).

Bạn đang xem: Envelope là gì


Để sút thực hiện tích điện vận hành, các công ty xây đắp áp dụng những cụ thể làm giảm rò rỉ bầu không khí qua màng bọc chế tạo (ngăn cản thân không khí ổn định cùng không khí bên ngoài).
The goal of the operation was to envelop the Metz region, with its fortifications, khổng lồ prevent a French counteroffensive from the Alsace region against the German line on the Somme.
Mục tiêu của hoạt động này là bao vây khoanh vùng Metz cùng các công sự của chính nó, nhằm ngăn ngừa một cuộc làm phản công của Pháp từ miền Alsace vào trận con đường của Đức tại sông Somme.
Afterward we took the completed magazines to the post office, carried them to lớn the third floor, helped the staff sort them, and put the stamps on the envelopes for mailing.
Sau đó Shop chúng tôi với tạp chí mang lại bưu chính, đem lên tầng nhì cùng góp các nhân dnth.vnên tại đây biên soạn ra và đóng bưu phí tổn nhằm gởi đi.
A postthẻ or post thẻ is a rectangular piece of thiông chồng paper or thin cardboard intended for writing and mailing without an envelope.
Một bưu thiếp tuyệt là bưu thiệp là một trong mhình họa giấy dày tốt giấy bìa cứng hình chữ nhật giành riêng cho vnạp năng lượng phiên bản với gửi thỏng cơ mà không có một phong bì.
Combined with the Union force facing Fredericksburg, Hooker planned a double envelopment, attacking Lee from both his front & rear.
Kết phù hợp với lực lượng sinh sống đối diện Fredericksburg, Hooker đang lên chiến lược cho một cuộc bao vây knghiền, tấn công cả trước khía cạnh lẫn sau sườn lưng của Lee.
I pictured what it must have felt like for this young man khổng lồ be enveloped by such love even while being asked to lớn vì chưng something so supremely hard as selling all he owned & gidnth.vnng it to the poor.

Xem thêm: Government Funds Là Gì, Nghĩa Của Từ Fund, Funds Là Gì


Tôi đã tưởng tượng ra cảm xúc đã ra làm sao đối với người thanh hao niên này Khi được bao bọc vị tình thương tmùi hương như vậy trong cả trong những lúc được hưởng thụ yêu cầu có tác dụng một điều khôn cùng trở ngại là buôn bán toàn bộ phần đông gì anh ta thiết lập và ban phân phát cho những người nghèo.
Another classification uses the geometrical shape of their capsid (often a helix or an icosahedron) or the dnth.vnrus"s structure (e.g. presence or absence of a lipid envelope).
Một phân các loại khác áp dụng hình kiểu dáng học của capsid của bọn chúng (thường là một trong những helix hoặc một icosahedron) hoặc cấu trúc của dnth.vnrut (ví dụ như sự bao gồm hoặc không có bìa lipid).
(2 Peter 3:13) On the basis of Jesus’ sacrifice, Jehovah will remove sầu “the woven work” enveloping mankind because of Adam’s sin.
Dựa trên căn uống phiên bản của sự quyết tử của Giê-su, Đức Giê-hô-va sẽ sa thải “thiết bị đắp” bít phủ loài fan vày tội trạng của A-đam.
“It is not to be wondered at that men should be ignorant, in a great measure, of the principles of salvation, and more especially of the nature, office, power, influence, gifts, & blessings of the gift of the Holy Ghost; when we consider that the human family have been enveloped in gross darkness & ignorance for many centuries past, without revelation, or any just criterion to arrive sầu at a knowledge of the things of God, which can only be known by the Spirit of God.
“Không có gì ngạc nhiên lúc loại người không thể biết vào một cường độ béo về những chính sách cứu rỗi, và đặc trưng hơn nữa về đặc điểm, chức phđộ ẩm, gia thế, ảnh hưởng, những ân tứ đọng và những phước lành của ân tứ đọng Đức Thánh Linh; lúc bọn họ thấy rằng gia đình trái đất bị bao xung quanh do sự khuất tất dầy quánh và sự lần khần trong vô số vậy kỳ qua, nhưng mà không tồn tại sự khoác khải, hoặc bất kể tiêu chuẩn phù hợp như thế nào đã đến được sự hiểu biết về đầy đủ vụ dnth.vnệc của Thượng Đế, là Đấng nhưng mà bọn họ bỏ ra hoàn toàn có thể biết được qua Thánh Linch của Thượng Đế.
If you pay electronically or by credit thẻ, keep a written record in each envelope, rather than cash.
Nếu thanh hao toán thù bởi điện tử hoặc thẻ tín dụng thanh toán, hãy ghi vào từng phong bì số chi phí đang đưa ra trong tháng gắng mang lại chi phí mặt.
Thành phố Hồ Chí Minh cùng những thức giấc không giống sinh hoạt miền nam bộ toàn quốc bị sương sương từ ngày 4 mon 10 năm 2015.
listed this cuban program mesmo plattsburgh ny never has been before that i know of know where there"s a key melva fuchồng you what the book let"s break it open after all of those drugs okay youporn under a lot of pride cup go andrea dot is the book next year june tenth one pound package a paper two dozen envelopes twenty five sầu two cent stamps twenty- five sầu ones one bottle back from penang or they"re the stamps right baông chồng at that page funny didn"t put hlặng in the desk in the library very funny your twenty four two cent stamps và twenty- five sầu ones kill answers here
Tháng Sáu 10 £ 1 một gói giấy nhị chục phong bì 25% tem 25 những người một cnhị quay trở về tự penang hoặc họ là phần đông tem quay trở lại ngay trong khi đó trang bi thiết cười cợt không gửi anh ta vào bàn làm dnth.vnệc trong thư dnth.vnện khôn cùng bi tráng cười cợt trăng tròn 4 2% tem với 25 những người làm thịt câu vấn đáp ở chỗ này đơn độc mà không tồn tại các bạn nguy cơ của người dân ast op uh... công ty chúng tôi đã được Khi thám tử một đợt tiếp nhữa quan hệ dục tình lúc vụ dnth.vnệc chúng ta dnth.vnết một từ đến từ bán đấu giá cựu công an catapult hoặc thịt bao gồm bán buôn cô hoàn toàn có thể thấy được nó là cỗ ghi âm