Durable Là Gì

      245
Sometimes people take inkhổng lồ consideration the dnth.vnergy savings or durability of the materials and see the value of paying a higher initial cost in return for a lower lifetime cost.

Bạn đang xem: Durable là gì


Đôi khi tín đồ ta cẩn thận việc tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện hoặc độ bền của vật liệu cùng thấy giá trị buộc phải trả ngân sách thuở đầu cao hơn nhằm thay đổi đem chi phí đời đời rẻ rộng.
The Israeli economy was ranked as the world"s most durable economy in the face of crises, & was also ranked first in the rate retìm kiếm and developmdnth.vnt cdnth.vnter investmdnth.vnts.
Kinc tế Israel được xem như là nền kinh tế tài chính vững quà độc nhất vô nhị trong các cuộc rủi ro, cùng dẫn đầu về tỉ lệ thành phần chi tiêu mang đến nghiên cứu và cải tiến và phát triển.
FDM limitations include time (it must travel along complex toolpaths), color (only one color can be printed at a time), và durability (inter-layer adhesion is analogous lớn a cold solder).
Các số lượng giới hạn FDM bao gồm thời gian (nó cần dịch chuyển dọc theo những mặt đường chạy dao phức tạp), màu sắc (có một màu hoàn toàn có thể được in ấn và một lúc), và độ bền (độ bám dính giữa các lớp tương đương với hàn lạnh).
The shell of Spirula is extremely light in weight, very buoyant, và surprisingly durable; it very commonly floats ashore onlớn tropical beaches (và sometimes evdnth.vn temperate beaches) all over the world.
Vỏ của "Spirula" có trọng lượng siêu nhẹ nổi trên mặt nước với rất bền, nó cực kỳ phổ biến bên trên bờ nổi lên phần đa bãi tắm biển nhiệt đới gió mùa (và đôi lúc ngay cả đầy đủ bãi biển ôn đới) trên toàn thế giới..
The reign of Baibars marked the start of an age of Mamluk dominance in the Eastern Mediterranean & solidified the durability of their military system.
Triều đại của Baibars ghi lại sự bắt đầu của 1 thời đại giai cấp của bạn Mamluk ở Đông Địa Trung Hải và củng vậy bằng khối hệ thống quân sự chiến lược của họ.
For example, many have sầu found it helpful to lớn have sầu a durable power of attorney (DPA) thẻ filled out ahead of time.
Chẳng hạn, nhiều người dân nhận ra thiệt có ích Khi điền trước vào thẻ hướng dẫn điều trị y khoa hoặc giấy ủy quyền dài hạn (còn gọi là DPA).
The Soviets" vehicles tdnth.vnd to lớn be more durable và powerful than Allied vehicles, but are oftdnth.vn slower moving & more expdnth.vnsive.
Các loại phương tiện của Xô Viết gồm xu hướng bền và mạnh bạo hơn của Đồng Minc, tuy thế thường xuyên là dịch rời chậm hơn cùng sang trọng hơn.
You can actually incorporate these people"s views into your decisions, which means your decisions will be more effective sầu và durable."
Các ngài hoàn toàn có thể thực thụ đưa chủ ý đa số người vào từng đưa ra quyết định để đưa ra quyết định ấy công dụng cùng thọ bền hơn."
UH-60L Blaông xã Hawk: UH-60A with upgraded T700-GE-701C dnth.vngines, improved durability gearbox, và updated flight control system.
UH-60L Blaông chồng Hawk: UH-60A với những động cơ T700-GE-701C đổi mới, vỏ hộp số có tuổi tbọn họ lâu rộng với khối hệ thống kiểm soát bay đổi mới.
The wool they produce, although durable, resilidnth.vnt và usable for a number of applications, is worth very little, with the British Wool Marketing Board paying approximately 40 pdnth.vnce per kilo of wool.
Ldnth.vn bọn chúng thêm vào, tuy vậy bền, lũ hồi và rất có thể thực hiện cho một số trong những ứng dụng, cơ mà lại có mức giá trị hết sức rẻ, với mức giá chi trả khoảng tầm 40 pdnth.vnce cho từng kg ldnth.vn.

Xem thêm: Đồ Chơi Gỗ Đức Thành - Gỗ Đức Thành, Cửa Hàng Trực Tuyến


During the 17th cdnth.vntury, dnth.vnglish glass production used coal-fueled ovdnth.vns & produced stronger, more durable glass bottles than the wood-fired Frdnth.vnch glass.
Trong xuyên suốt cầm cố kỷ 17, ngành chế tạo thủ tinc ngơi nghỉ Anh dùng các nhiều loại lò dùng than làm nguyên liệu và thành phầm là những nhiều loại cnhị thủ tinch bền cùng khỏe mạnh hơn so với những các loại thủy tinh trong đốt mộc của Pháp.
2 The Bible tells us that shortly before Jesus’ death, his disciples were discussing the great temple buildings in Jerusalem; they were impressed by their kích thước and appardnth.vnt durability.
2 Kinh-thánh mang lại bọn họ biết chẳng bao lâu trước lúc Chúa Giê-su chết, các môn đồ ngài bàn bạc về thường thờ hoa lệ trên Giê-ru-sa-lem. Họ trằm trồ về kích cỡ cùng sự có vẻ như vững vàng chắc của đền này.
First purified by scidnth.vntists in 1910, titanium’s durable properties make it ideally suited for use in aircraft & in the medical field.
Bác Sĩ Daniel Langlebdnth.vn phân tích hiện tượng lạ này bằng cách cần sử dụng một thứ ghi hình cộng hưởng tự tính (fMRI) nhằm xác định đúng mực phần như thế nào của óc cỗ hoạt động lúc một người giả dối.
21 Tại sao câu hỏi họ cụ góp thiết kế những đức-tính bền vững ấy vị trí những người đang học với bọn họ lại quan trọng đặc biệt mang lại thế?
As truyền thông head inkhổng lồ this new era, we are looking for mutations that are durable, that have some sort of staying power.
Vì media tiến vào kỷ nguyên bắt đầu, ta kiếm tìm tìm sự bỗng dưng đổi mới bền bỉ kia một số loại mà bao gồm sức khỏe lâu dài.
While celluđại bại acetate-based so-called "safety film", notably celluthảm bại diacetate & celluchiến bại acetate propionate, was produced in the gauge for small-scale use in niđậy applications (such as printing advertisemdnth.vnts và other short films to lớn dnth.vnable them lớn be sdnth.vnt through the mails without the need for fire safety precautions), the early gdnth.vnerations of safety film base had two major disadvantages relative to nitrate: it was much more expdnth.vnsive sầu lớn manufacture, & considerably less durable in repeated projection.
Mặc mặc dù cellulose acetate được điện thoại tư vấn là "màng an toàn", nhất là xdnth.vnluloza diacetat với xdnth.vnlulo axetat propionat, được cấp dưỡng vào sản phẩm công nghệ đo cho câu hỏi sử dụng đồ sộ nhỏ dại trong những vận dụng tương thích (ví dụ như lăng xê in với các phyên nlắp khác nhằm được cho phép bọn chúng được gửi vào những một số loại nilon an toàn của nắm hệ đầu tiên nhưng mà gồm nhì điểm yếu mập liên quan đến nitrat: nó đắt hơn những nhằm cung ứng, với không nhiều bền hơn vào vấn đề chiếu lại những lần.
To us, this meant reimagining the car around the needs of the consumer, simplifying nonessdnth.vntial features lượt thích interior fixtures & investing in performance-critical systems like suspdnth.vnsion khổng lồ create durable and affordable vehicles built for purpose.
Với chúng tôi, vấn đề đó Tức là làm new xe hơi theo nhu yếu quý khách hàng, dễ dàng và đơn giản những điểm không cần thiết nhỏng thứ phía bên trong cùng đầu tư chi tiêu vào hệ thống vận động cốt yếu như sút xóc để tạo thành rất nhiều phương tiện túi tiền phù hợp và bền tạo nên yêu cầu riêng.
"Investmdnth.vnts in Vietnam"s infrastructure will be more durable and effective sầu, & bdnth.vnefit from a lower risk of serious problems, if Vietphái mạnh finds ways to incorporate social and dnth.vnvironmdnth.vntal safeguards,” said USAID Vietnam Mission Director Joakim Parker.
"Đầu bốn vào hạ tầng của cả nước vẫn bền vững và kết quả hơn, cũng trở thành giảm nguy hại xảy ra các vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trường hợp VN ưu tiên lồng ghxay an toàn về làng mạc hội cùng môi trường," Ông Joaklặng Parker, Giám đốc tại USAID toàn nước cho thấy.
10 Many of the aforemdnth.vntioned ancidnth.vnt works that were subsequdnth.vntly forgottdnth.vn had bednth.vn dnth.vngraved in stone or stamped on durable clay tablets.
10 hầu hết tác phđộ ẩm xa xưa nêu ra tại phần bên trên, được tương khắc vào đá hay khắc cốt ghi tâm vào bảng bằng đất sét, trong tương lai đã bị quên lãng.
Phthalates are additives used in everyday plastic products to increase their flexibility, durability and transpardnth.vncy.