Delphi là gì

      222
Phân tích Delphi (giờ đồng hồ Anh: Delphi analysis) là cách thức gồm 1 đội quy trình thực hiện nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn câu hỏi tuyệt nhất trí cao vào dự báo trên cửa hàng triển khai một bí quyết nghiêm ngặt, năng rượu cồn, linc hoạt việc phân tích.

Bạn đang xem: Delphi là gìPhân tích Delphi

Khái niệm

Phân tích Delphi trong giờ Anh được Gọi làDelphi analysis.

Phân tích Delphi là phương pháp tổng quan một nhóm quy trình thực hiện nhằm đảm bảo việc nhất trí cao vào dự báo trên cơ sở tiến hành một cách nghiêm ngặt, năng động, linc hoạt việc nghiên cứu lấy ý kiến của các chuyên gia.

Phương pháp này huy động trí tuệ của các chuyên gia ở những vùng địa lí sự khác biệt để xây dựng dự báo.

Có 3 nhóm chuyên gia tham gia vào quy trình dự báo:

- Những bạn ra quyết định

- Các nhân viên cấp dưới, điều phối hận viên

- Các Chuyên Viên chăm sâu

Các bước triển khai phân tích

Phương pháp phân tích Delphi được thực hiện theo các bước sau:

- Lựa chọn nhân sự (các nhà chuyên môn, các điều phối viên và nhóm ra quyết định). Xây dựng các câu hỏi điều tra lần đầu, thân tặng các chuyên gia.

- Phân tích các câu trả lời, cục bộ viết lại bảng câu hỏi.

- Xây dựng các câu hỏiđiều tra lầnđầu, gửiđến các chuyên gia

- Soạn thảo bảng câu hỏi lần hai gởi tiếp cho các chuyên gia.

Xem thêm: French Fries Là Gì ? Nghĩa Của Từ Fries Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Fries Trong Tiếng Việt

- Thu thập, phân tích bảng trả lời lần thứ hai

- Viết lại, gửi đi và phân tích kết quả điều tra

Các bước trên được dừng lại Lúc kết quả dự báo thoả mãn những yêu mong đề ra.

Ưu điểm với hạn chế

- Ưu điểm của phương pháp

Tư tưởng cơ bản của phương pháp phân tích Delphi là mang đến và nhận được ý kiến phản ứng hai chiều từ người ra quyết định đến các chuyên gia và ngược lại. Phương pháp này kiêng được mối liên hệ trực tiếp giữa các cá nhân.

Không có các va chạm giữa người này với người khác hoặc bị ảnh hưởng của một người nào đó có ưu thế hơn.

- Hạn chế của phương pháp

Phương pháp phân tích Delphi yêu cầu trình độ nhiều loại rất cao của điều phối viên và người ra quyết định. Họ phải là những người có đủ khả năng để toàn bộ được các bảng trả lời câu hỏi của các chuyên gia và phát triển các ý kiến đa dạng của các chuyên gia.

Các phương pháp dự báo định tính với tính chủ quan liêu nhiều, phụ thuộc vào trình độ và trách nhiệm của cá nhân người dự báo, vì chưng đó các phương pháp này có hạn chế Lúc vận dụng.

Để bảo đảm hiệu quả dự báo, cần phải kết hợp với các phương pháp định lượng, nghĩa là dùng mô hình toán học dự báo rồi sau đó dùng gớm nghiệm của nhà quản trị để điều chỉnh lại cho hợp lí.

(Tài liệu tyêu thích khảo: Quản trị tác nghiệt, Trung trọng điểm đào tạo và giảng dạy từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)