Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Dandy là gì

      368
a man, especially in the past, who dressed in expensive, fashionable clothes và was very interested in his own appearance:

Bạn đang xem: Dandy là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự dnth.vn.Học những tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


very good. This is often said as a joke when really something is not good or you are not happy about it :
His writing mocks vanity và the narrowness of materialism and his principal characters are mainly vagrants, thieves or dandies that subvert the order of an unfair society.
Have your celebrations; have your fireworks and the rest of it; enjoy yourselves and pretkết thúc that everything will be fine and dandy.
The emphasis still remains on the money purchase scheme, which is fine & dandy if world markets are booming & everyone is getting something for nothing.
To have sầu a single room to oneself is all very fine, dandy & desirable, provided that one goes there only to sleep & read one"s book after the dinner break.
Các cách nhìn của những ví dụ ko bộc lộ ý kiến của những biên tập viên dnth.vn dnth.vn hoặc của dnth.vn University Press tốt của các nhà cấp phép.
*

If you have a sweet tooth, you lượt thích eating sweet foods, especially sweets & chocolate.

Về việc này

Xem thêm: Cách Tính Khối Lượng Giao Dịch Forex Là Gì? Khối Lượng Giao Dịch Forex Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語