Corn Là Gì

      222
a tall plant grown in many parts of the world for its yellow seeds, which are eaten as food, made into flour, or fed to lớn animals:

Bạn đang xem: Corn là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự dnth.vn.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


a tall plant grown for its whole yellow or White seeds which are eaten cooked, made inkhổng lồ flour, or fed khổng lồ animals:
*

*

*

*

Xem thêm: Bài 9: Trình Bày Dữ Liệu Bằng Biểu Đồ Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message