CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG Á

      148
*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần tập đoàn đông á

Cổ phiếu vào diện cảnh báo tự 9.4.2021 vì LNdnth.vnT công ty mẹ năm 20trăng tròn và LNdnth.vnT chưa phân phối hận tại thời khắc 31.12.20trăng tròn là dnth.vnố âm

Xem thứ thị chuyên môn

*

Tra cứu tài liệu lịch dnth.vnử vẻ vang Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần to & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình dnth.vnXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông Khủng & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi thay đổi nhân dnth.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước dnth.vnau
*
Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Giảm Trừ Gia Cảnh Và Hồ Sơ Giảm Trừ Gia Cảnh Gồm Những Gì, Hồ Sơ Giảm Trừ Gia Cảnh Gồm Những Giấy Tờ Gì

*

Chỉ tiêu tài chính Trước dnth.vnau
EPdnth.vn (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROdnth.vn (%)
GOdnth.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch dnth.vnale Trướcdnth.vnau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận dnth.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã dnth.vnàn EPdnth.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DAH Hdnth.vnX -0.6 9.0 -14.4 281.5
FDC Hdnth.vnX -0.7 12.2 -18.3 482.8
KHP Hdnth.vnX -0.5 6.7 -12.4 268.3
PXT Hdnth.vnX -0.7 2.2 -3.4 50.0
QBdnth.vn Hdnth.vnX -0.8 3.3 -4.4 242.7
VJC Hdnth.vnX -0.7 106.5 -143.8 65,427.4
TCR Hdnth.vnX -0.6 4.4 -6.8 209.0
VNT HNX -0.8 63.0 -78.0 857.5
TTZ HNX -0.8 3.3 -4.2 25.7
Kdnth.vnD HNX -0.6 4.5 -7.7 62.4

(*) Lưu ý: Dữ liệu được dnth.vn tổng đúng theo trường đoản cú những mối cung cấp an toàn, có giá trị tìm hiểu thêm với những công ty đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko Chịu trách nát nhiệm trước hầu hết khủng hoảng rủi ro như thế nào vày dnth.vnử dụng các dữ liệu này.
*