Cơ Cấu Tài Sản

      312

những bài tập 5 – Phân tích cơ cấu tổ chức tài sản của doanh nghiệp

Tài sản của doanh nghiệp gồm những gì?. Làm thể nào để Phân tích cơ cấu tổ chức gia sản của bạn.

Bạn đang xem: Cơ cấu tài sản

*

Ngân sách chi tiêu cai quản công ty lớn gồm những gì

khi nào được Đánh Giá lại nguim giá chỉ của gia tài nắm định

Lưu ý các hình thức cai quản gia tài cố định và thắt chặt vào doanh nghiệp

Cho biết một trong những chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán của một công ty năm N nlỗi sau

ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêuĐầu nămCuối năm
A.Tài sản nđính hạn35.80038.200
1.Tiền6.0004.000
2.Phải thu khách hàng hàng15.00018.000
3. Hàng tồn kho14.80016.200
B. Tài sản lâu năm hạn16.80016.600
1.TSCĐ HH16.80016.600
-Nguyên ổn giá18.00018.000
-HMLK(1.200)(1.400)
2.TSCĐ Vô hình00
Tổng tài sản52.60054.800

Yêu cầu

Phân tích cơ cấu gia sản của doanh nghiệp

Bài làm

CL: chênh lệch, ĐVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêuĐầu nămCuối nămCuối năm đối với đầu năm
Số tiềnTỷ trọngSố tiềnTỷ trọngCL số tiềnTỷ lệCL tỷ trọng
(1)(2)(3)(4)(5)=(3)-(1)(6)=((5)/(1) 
A.Tài sản nđính hạn35.80068.0638.20069.712.4006.711.65
1.Tiền6.00011.414.0007.3-2.000-33.33-4.11
2.Phải thu khách hàng15.00028.5218.00032.853.000204.33
3. Hàng tồn kho14.80028.1416.20029.561.4009.461.42
B. Tài sản lâu năm hạn16.80031.9416.60030.29-200-1.19-1.65
1.TSCĐ HH16.80031.9416.60030.29-200-1.19-1.65
-Ngulặng giá18.00034.2218.00032.8500-1.37
-HMLK(1.200)(2.28)(1.400)(2.55)(200)(16.67)(0.27)
2.TSCĐ Vô hình0000000
Tổng tài sản52.60010054.8001002.2004.180

Nhận xét

Cuối năm so với đầu năm mới, tổng tài sản của chúng ta tăng 2.200 (triệu đồng), tương xứng tốc độ tăng 4,18 %. Đi sâu vào từng cỗ phân ta thấy:

*) Quy mô

– Tài sản ngắn hạn tăng 2.400 (triệu đồng), khớp ứng vận tốc tăng 6,71% là do

+ Phải thu người tiêu dùng tăng 3.000 (triệu đồng), tương ứng vận tốc tăng 20%

+ Hàng tồn kho tăng 1.400 (triệu đồng), tương ứng vận tốc tăng 9,46%.

+ Tiền khía cạnh sút 2 ngàn (triệu đồng), tương ứng vận tốc giảm 33,33%

-Tài sản lâu năm bớt 200 (triệu đồng), tương ứng tốc độ giảm 1,19%. TSDH giảm là vì công ty lớn tích hàng hóa thêm, còn trong năm không tồn tại chi tiêu thêm TSCĐ.

Xem thêm: Sở Khđt Đà Nẵng - Wordpress &Rsaquo Lỗi

*) Cơ cấu

Cuối năm so với đầu năm

– Tỷ trọng gia tài ngắn hạn tăng 1,65% là do:

+ Tỷ trọng cần thu quý khách hàng tăng 4,33%

+ Tỷ trọng sản phẩm tồn kho tăng 1,42%

+ Tỷ trọng chi phí giảm 4,11%

Nhưng xét phổ biến thì tỷ trọng các chỉ tiêu tăng to hơn tỷ trọng các chỉ hạn chế. Nên tổng tỷ trọng gia tài ngắn hạn vẫn tăng.

-Tỷ trọng tài sản lâu dài sút 1,65% là do trong năm doanh nghiệp phần nhiều không tồn tại đầu tư chi tiêu thêm gia tài thắt chặt và cố định, giá trị còn lại bớt là do công ty trích khấu hao gia tài cố định và thắt chặt.

Kết luận: Cơ cấu gia sản của công ty tất cả xu hướng dịch rời tăng tài sản ngắn hạn với bớt gia sản lâu năm.