Chuyển nhượng một phần dự án

      315
*

...các loại khủng hoảng pháp luật, cầm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Chuyển nhượng một phần dự án


*
Sơ trang bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁPhường. LUẬT
*

*
Mẫu phù hợp đồng

Mẫu phù hợp đồng => HỢPhường ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN (HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN) Tải về Ấn vào đó nhằm sinh sản vừa lòng đồng này


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

…………, ngày ….. mon ….. năm …….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN(HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN)

Số ………./HĐKT

Cnạp năng lượng cđọng Luật Kinch doanh nhà đất ngày 25 mon 11 năm 2014;

Căn uống cứ Nghị định số: ....../2015/NĐ-CP ngày ….. mon …… năm năm ngoái của Chính phủ nguyên lý cụ thể thực hành một trong những điều của Luật Kinh doanh không cử động sản;

Căn uống cứ đọng văn bản chất nhận được ủy quyền dự án (một trong những phần dự án) ……. số ….. ngày ... mon …. năm ……. của             ,

Hai mặt chúng tôi gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh số: ............

.........................................................................................................................................

- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: …………………….. Chức vụ: .............................................

- Số CMND (Hộ chiếu): …………….. Cấp ngày …../…../….. Tại: ...........................................

- Tài khoản: ……………………………………. trên ngân hàng: .................................................

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................

- Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp/Giấy ghi nhận đăng ký tởm doanh: .................

- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

- Người thay mặt đại diện theo pháp luật: ………………………. Chức vụ: ...........................................

- Số CMND (Hộ chiếu): …………….. Cấp ngày …../…../….. Tại ............................................

- Tài khoản: ………………………… Tại ngân hàng ................................................................

- Mã số thuế: .....................................................................................................................

Hai bên thống tốt nhất ký kết kết hợp đồng chuyển nhượng cục bộ dự án (hoặc 1 phần dự án) ….……………….. với các văn bản sau:

Điều 1. tin tức cơ bản về dự án công trình đã có được phê duyệt

Nội dung bao gồm của dự án đã có được phê coi sóc (1 phần dự án) gồm:

- Tên dự án: ......................................................................................................................

- Diện tích đất: ..................................................................................................................

- Nội dung về quy hướng áp dụng đất: ...............................................................................

Xem thêm: 20 Mẫu Xe Vinfast - Xem 20 Mẫu Xe Ô Tô Của Vinfast

- Nội dung về quy hướng xây dựng: ...................................................................................

- Nội dung về dự án công trình thiết kế (tổng diện tích S sàn, diện tích sàn nhà: ............................ )

- Tổng mức đầu tư: ...........................................................................................................

- Tiến độ dự án: ................................................................................................................

- Nguồn vốn: .....................................................................................................................

- Các ngôn từ khác: .........................................................................................................

(Nếu ủy quyền một trong những phần dự án công trình đề xuất thêm mục 2 về số liệu của phần dự án công trình chuyển nhượng ủy quyền giống như nlỗi trên)

Điều 2. Thông tin cụ thể về công dụng thực hiện mang đến thời điểm ủy quyền dự án (hoặc 1 phần dự án)

- Về giải phóng phương diện bằng: .................................................................................................

- Về desgin hạ tầng kỹ thuật: .........................................................................................

- Về gây ra công trình: ..................................................................................................

- tin tức khác: ...............................................................................................................

Điều 3. Giá đưa nhượng

Điều 4. Phương thức với thời hạn thanh hao toán

1. Pmùi hương thức tkhô nóng toán: bằng (chuyển tiền hoặc bề ngoài khác) ................................

.........................................................................................................................................

2. Thời hạn thanh toán:

- Trả trước tiên là: ……………. đồng vào trong ngày ……./……./.......................................................

- Trả tiếp sau là: ………………….. đồng vào trong ngày ……/……/...............................................

- Các biện pháp khác vì chưng phía 2 bên thỏa thuận: ........................................................................

Điều 5. Thời hạn chuyển nhượng bàn giao và dìm dự án (hoặc phần dự án)

1. Cách thức bàn giao: Bàn giao bên trên hồ sơ hoặc phần dìm dự án công trình, chuyển giao trên thực địa: ..

2. Thời gian bàn giao:........................................................................................................

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của mặt chuyển nhượng

1. Quyền của Bên gửi nhượng:

Bên chuyển nhượng ủy quyền có các quyền theo Điều 52 Luật Kinc doanh nhà đất cùng những quyền sau:

a) Yêu cầu mặt dấn ủy quyền trả đủ tiền đúng thời hạn ghi trong phù hợp đồng;

b) Yêu cầu Bên nhấn chuyển nhượng ủy quyền dìm chuyển nhượng bàn giao toàn thể dự án hoặc phần dự án công trình đúng thời hạn ghi vào phù hợp đồng;

c) Các quyền khác do phía 2 bên thỏa thuận: ..........................................................................

2. Nghĩa vụ của Bên gửi nhượng:

Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinch doanh nhà đất và các nhiệm vụ sau:

a) Bàn giao toàn cục dự án hoặc phần dự án trên thực địa cùng toàn cục làm hồ sơ dự án công trình mang lại mặt dìm chuyển nhượng, trường đúng theo ko chuyển nhượng bàn giao hoặc đủng đỉnh chuyển nhượng bàn giao thì bắt buộc bồi hoàn thiệt hại;

b) Bảo vệ, làm chủ toàn thể dự án vào thời gian không chuyển giao hoàn thành toàn bộ dự án bao gồm cả làm hồ sơ cùng trên thực địa;

c) Thông báo đến người sử dụng cùng các bên gồm tương quan về việc chuyển nhượng dự án;

d) Giải quyết hoàn thành điểm phần lớn cam kết sẽ thỏa thuận cùng với quý khách hàng trước khi chuyển nhượng ủy quyền dự án hoặc phần dự án. Cùng bên nhận chuyển nhượng thống nhất với từng quý khách hàng về mọi vấn đề cơ mà chủ đầu tư chi tiêu bắt đầu bắt buộc có trách nát nhiệm xử lý không làm cho thiệt hại cho quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng hàng;

đ) Các nghĩa vụ khác vì chưng phía hai bên thỏa thuận: .......................................................................

Điều 7. Quyền với nghĩa vụ của Bên nhấn chuyển nhượng

1. Quyền của Bên dìm gửi nhượng:

Bên nhận chuyển nhượng gồm các quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản với những quyền sau:

a) Nhận bàn giao toàn thể dự án hoặc phần dự án bên trên thực địa và cục bộ hồ sơ dự án hoặc phần dự án công trình nêu tại Hợp đồng này theo như đúng thời gian phương tiện tại Hợp đồng này;

b) Yêu cầu bên chuyển nhượng ủy quyền tạo thành ĐK với cung ứng các giấy tờ bao gồm tương quan tới sự việc tiến hành tiếp dự án;

c) Cùng mặt chuyển nhượng đàm đạo với người tiêu dùng về giải quyết và xử lý quyền hạn với nghĩa vụ của người tiêu dùng sau khoản thời gian đã nhận được gửi nhượng;

d) Các quyền lợi và nghĩa vụ khác bởi 2 bên thỏa thuận hợp tác ......................................................................

2. Nghĩa vụ của Bên dìm gửi nhượng:

Bên dấn chuyển nhượng bao gồm những nghĩa vụ theo Điều 52 Luật Kinc doanh BDS với các nhiệm vụ sau:

a) Tkhô cứng tân oán khá đầy đủ đúng thời hạn tiền chuyển nhượng dự án mang đến mặt ủy quyền sẽ ghi vào Hợp đồng;

b) Thực hiện nay và đáp ứng đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng ủy quyền và của khách hàng mà lại các mặt đã thống nhất;

c) Tiếp nhận toàn bộ dự án công trình, phần dự án công trình trên thực địa với hồ sơ dự án công trình đúng thời hạn vẫn thỏa thuận;

d) Thực hiện nay tiếp dự án công trình theo đúng nội dung dự án đã có cung cấp có thẩm quyền phê xem xét (đúng quy trình tiến độ, đảm bảo an toàn quality …);

đ) Các nhiệm vụ khác vày 2 bên thỏa thuận: .......................................................................

Điều 8. Trách nát nhiệm của các bên trong bài toán tiến hành những thủ tục tương quan đến chuyển quyền thực hiện đất