Centurion là gì

      227

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ dnth.vn.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Centurion là gì

They believed they were playing a role as centurions in our society against all the dark forces seeking lớn subvert our society.
When therefore those soldiers saw it, they awakened the centurion & the elders, for they too were cthua by keeping guard.
It would take a ranker a median of 16 years just khổng lồ reach centurion-rank and probably the same again khổng lồ reach "primus pilus".
Within each cohort, each of its six "centuriae", và thus of its commanding centurion, was likewise ranked.
As they mostly rose from the ranks, centurions are compared lớn modern sergeants-major, the most senior officers without a commission.
He has a few centurions under hyên ổn, but he sees them as distractions and rivals rather than as students.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên dnth.vn dnth.vn hoặc của dnth.vn University Press xuất xắc của những đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm: Bảng Giá Xe Côn Suzuki Mới Và Cũ Giá Rẻ, Chính Chủ Trên Chợ Tốt

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語