Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Cash register là gì

      364

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ dnth.vn.Học những từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Cash register là gì

a machine in a store or other business that records each sale & where money that is received is kept:
When customers buy shoes, the cash register sends information about the purchase into a computer system.
Since a cash register may be regarded as a cognitive system, it must be studied at three different levels.
For a cash register, everybody knows the answer: the properties of addition correspond khổng lồ the logical constraints of exchange.
At the computational màn chơi, two questions must be answered: what function does a cash register compute and why does it compute this function?
Thus, while old-fashioned car might be listed enough to lớn trương mục for toy old-fashioned car, no such excuse can be made for toy old-fashioned cash register.
The shopper has lớn khuyến mãi with a girl at the cash register as she is going out of the siêu thị with her wire tray.
We shall be watching lượt thích hawks to see that they vày not start ringing up the promises on the cash register again.
For instance, a person entered in the cash register would have sầu his case dealternative text with in the order of his priority in that register.
Let us not use a cash register khổng lồ work out the cost of every gallon of fuel used or every shell fired.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu lộ cách nhìn của những biên tập viên dnth.vn dnth.vn hoặc của dnth.vn University Press hay của những công ty cấp giấy phép.

Xem thêm: Công Ty Berkshire Hathaway Là Gì, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

to lớn give something, especially money, in order to provide or achieve sầu something together with other people

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập dnth.vn English dnth.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語