Cân đối tiếng anh là gì

      307
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vdnth.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền lành Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) phẳng phiu adj Balanced, well-proportioned nền tài chính bằng vận a balanced economy thân hình phẳng phiu a well-proportioned toàn thân cách tân và phát triển chnạp năng lượng nuôi mang lại phẳng phiu với trồng trọt lớn develop breeding and growing of crops in a balanced way verb To balance bằng vận kế hoạch lao động cùng với chiến lược cấp dưỡng to lớn balance the manpower-using plan và the production plan balanced Nền tài chính phẳng phiu A balanced economy Phát triển chnạp năng lượng nuôi đến bằng phẳng cùng với tLong trọt To develop breeding và growing of crops in a balanced way Sự cách tân và phát triển bằng phẳng của nền kinh tế quốc dân Balanced development of the national economy Nền kinh tế tài chính không cân đối, tạm thời và dựa vào vào quốc tế The economy was imbalanced, unstable & subordinate to foreign country well-proportioned Thân hình cân đối A well-proportioned body toàn thân to lớn balance Cân đối planer lao hễ với chiến lược sản xuất To balance the manpower-using plan và the production plan

*