Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Cách tính lương hưu từ năm 2018

      353

Cách tính nút tận hưởng lương hưu mỗi tháng theo Luật BHXH mới nhất năm năm nhâm thìn được trả lời bởi Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CPhường, Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Lương hưu = Tỷ lệ tận hưởng lương hưu x Mức bình quân chi phí lương tháng đóng BHXH

1. Tỷ lệ hưởng trọn lương hưu:

Nam: Tỉ lệ hưởng trọn lương hưu = 45% + (Thời gian tđam mê gia BHXH - 15 năm) x 2%

Nữ: Tỉ lệ tận hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tsay đắm gia BHXH - 15 năm) x 3%

Nữ: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tđắm say gia BHXH - 15 năm) x 2%

Nam:

Lưu ý: Tỷ lệ không vượt quá 75%

2.Cách tính Mức trung bình chi phí lương tháng đóng góp BHXH

- Đối với những người lao rượu cồn trực thuộc đối tượng người tiêu dùng thực hiện chính sách chi phí lương vày Nhà nước quy định

Mức BQTL =Tổng số chi phí lương mon đóng BHXH của Tnăm cuối trước khi nghỉ ngơi việc / (Tx12 tháng)

Thời gian bắt đầu tđam mê gia BHXH

Số năm cuối nhằm tính bình quân tiền lương đóng góp BHXH (T)

5 năm

6 năm

8 năm

10 năm

15 năm

20 năm

Toàn bộ thời gian đóng BHXH

- Đối với người lao đụng thuộc đối tượng người dùng thực hiện chính sách tiền lương vì người sử dụng lao cồn quyết định

*

-Đối với những người lao đụng vừa có thời gian đóng góp BHXH theo tiền lương vì chưng người sử dụng lao hễ quyết định vừa có thời gian đóng BHXH theo chính sách chi phí lương vì Nhà nước quy định:

*

3. Trợ cấp cho một lần Lúc nghỉ hưu

- Người lao đụng bao gồm thời hạn đóng góp bảo đảm xóm hội cao hơn số năm khớp ứng cùng với Tỷ Lệ tận hưởng lương hưu 75% thì Khi về hưu, không tính lương hưu còn thừa hưởng trợ cấp cho một lượt.

- Mức trợ cấp cho một đợt được xem theo số năm đóng góp bảo hiểm thôn hội cao hơn thời gian khớp ứng với Phần Trăm hưởng trọn lương hưu 75%, cđọng hàng năm đóng bảo đảm buôn bản hội thì được xem bởi 0,5 mon nút bình quân chi phí lương tháng đóng bảo hiểm thôn hội.