CÁCH TÍNH CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

      208

Một trong những điểm thay đổi vào chế độ kế tân oán doanh nghiệp phát hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC (Call tắt là Thông bốn 200) là các qui định mới về vấn đề xử lý kế toán thù những ngân sách gây ra Khi tạo trái khoán. Bài viết tiếp sau đây đã làm rõ rộng giải pháp hạch toán theo các lý lẽ mới này.quý khách sẽ xem: Cách tính chi phí kiến tạo trái phiếu

Kế tân oán ngân sách kiến tạo trái khoán hay theo Thông bốn 200

Chế độ kế toán công ty phát hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC chế độ ngân sách xây đắp trái phiếu sẽ tiến hành ghi nhận ngay vào report hiệu quả marketing nếu nhỏ dại, hoặc vốn hóa là gia sản (hạch tân oán vào thông tin tài khoản 242) rồi phân chia dần dần.quý khách hàng vẫn xem: Cách tính ngân sách thi công trái phiếu

Theo Thông bốn 200, chi phí xây cất trái khoán không ghi thừa nhận thẳng vào chi phí tuyệt vốn hóa vào gia sản để phân chia dần nữa cơ mà trừ vào mệnh giá bán của trái phiếu gây ra. Các biện pháp này phản ảnh đúng thực chất rộng của chi phí sản xuất trái khoán là một trong những khoản làm cho bớt số chi phí thu được trường đoản cú trái phiếu, cùng cũng phù hợp cùng với các biện pháp vào Chuẩn mực kế toán thế giới cũng như Chuẩn mực kế tân oán Mỹ.

Bạn đang xem: Cách tính chi phí phát hành trái phiếu

Điều 54 Thông tứ 200 quy định: “Chi phí phát hành trái phiếu được phân bố dần phù hợp với kỳ hạn trái phiếu theo pmùi hương pháp đường thẳng hoặc phương pháp lãi suất thực tế và ghi nhận vào bỏ ra phí tài chính hoặc vốn hóa. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, bỏ ra phí phát hành trái phiếu được ghi giảm mệnh giá của trái phiếu. Định kỳ, kế toán phân vùng đưa ra phí phát hành trái phiếu bằng cách ghi tăng giá trị mệnh giá trái phiếu và ghi nhận vào chi phí tài chính hoặc vốn hóa phù hợp với việc ghi nhận lãi vay mượn phải trả của trái phiếu”.

lấy ví dụ kế tân oán trái phiếu thường: (Đơn vị tính:triệu đồng)

Để tiện lợi cho Việc tính toán, phân chia chi phí xây dừng, thông tin tài khoản 34311 cần được chi tiết để theo dõi và quan sát thành nhì phần: Mệnh giá chỉ trái phiếu với giá thành tạo ra.

Xem thêm: Postal Code (Optional) Việt Nam, Zip Code Vietnam Là Gì

TK 343111 – Mệnh giá trái phiếu

TK 343112 – Ngân sách chi tiêu thiết kế trái phiếu

Nếu lãi suất của những khoản nợ tương đương là 8% thì trái phiếu được phạt theo mệnh giá chỉ. Trường hòa hợp công ty phân bổ ngân sách chế tạo theo cách thức mặt đường trực tiếp thì ngân sách phát hành được phân bổ theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG THẲNG


*

Các bút toán tương quan trong thời điểm 2015 nlỗi sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 840

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Trường phù hợp đơn vị phân chia chi phí thiết kế theo phương pháp lãi thực thì lãi suất vay thực tiễn của khoản vay mượn này là lãi suất để ưu tiên dòng tài chính bỏ ra trả mang lại trái khoán về năm phát hành bởi cùng với số chi phí nhận được từ những việc gây ra 9.880. Lãi suất thực tiễn của khoản vay mượn là 8,47%. Ta gồm bảng phân bổ chi phí tạo ra theo cách thức lãi thực nlỗi sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP LÃI THỰC


*

Các cây bút tân oán tương quan mang lại số trái khoán nàhệt như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.880

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 836,8

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,8

Nợ TK 635 839,91

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,91

Nợ TK 635 843,29

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 43,29

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢP.. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH CÓ CHIẾT KHẤU

Nếu lãi suất của các khoản nợ tương tự là 10%/năm thì trái phiếu được định giá nhỏng sau:

10.000 x 0,7152 + 800 x 2,48685 = 9.502,7.

Nếu Việc phân chia ưu tiên trái phiếu triển khai theo phương thức đường trực tiếp thì Việc phân bổ chiết khấu với ngân sách gây ra các năm theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG THẲNG


*

Cách tính:

Chiết khấu phân chia hàng năm = 497,3/3 = 165,77Phí thiết kế phân chia hàng năm = 120/3 = 40

Các bút toán thù tương quan những năm năm ngoái nlỗi sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3

Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 1.005,77

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 40

Có TK 34312 165,77

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

Nếu ưu đãi trái phiếu được phân bổ theo phương thức lãi thực thì ngân sách thi công cần phải trừ ngoài số tiền thu từ bỏ trái khoán nhằm tính ra tỷ lệ ngân sách đi vay mượn thực tiễn mà lại cửa hàng phải đưa ra trả. Tỷ lệ ngân sách đi vay mượn thực tế là phần trăm lãi suất để chiết khấu các dòng tài chính nên tkhô cứng tân oán cho những trái công ty bởi với số chi phí thực nhận được trường đoản cú chế tạo trái khoán. Với những báo cáo vẫn mang đến thì xác suất ngân sách đi vay mượn thực tế khi phát hành trái khoán của doanh nghiệp A là 10,5%. Ta bao gồm bảng phân bổ chi phí phát hành, chiết khấu trái phiếu nhỏng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường LÃI THỰC


*

Giải thích hợp bí quyết tính:

Chi phí tài chủ yếu ghi thừa nhận mặt hàng năm=Giá trị ghi sổ trái khoán đầu nămxTỷ lệ chi phí đi vay thực tế (10,5%)

Tổng khuyến mãi với chi phí tạo phân bổ=túi tiền tài bao gồm ghi nhậnTiền lãi trái khoán đưa ra trả bởi tiền

Các cây viết tân oán tương quan cho số trái khoán nàgiống hệt như sau:

Nợ TK 111, 112: 9.382,7

Nợ TK 34312 497,3 Nợ TK 343112 120

Có TK 343111 10.000

Nợ TK 635 985,59

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 36,08

Có TK 34312 149,51

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 635 1.005,08

Có TK 111, 112 800

Có TK 343111 39,87

Có TK 34312 165,21

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TRƯỜNG HỢP PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CÓ PHỤ TRỘI

Nếu lãi suất của những số tiền nợ tương tự là 6% thì trái khoán được định vị nhỏng sau:

10.000 x 0,83692 + 800 x 2,67301 = 10.534,6.

bởi vậy trong trường hợp đơn vị tạo trái khoán tất cả phụ trội với mức phụ trội của trái khoán là: 10.534,6 – 10.000 = 534,6

Nếu cửa hàng A tiến hành phân chia phú trội và chi phí gây ra theo phương thức đường trực tiếp thì khoản phú trội cùng phí tổn chế tạo phân chia theo bảng sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, PHỤ TRỘI TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁPhường ĐƯỜNG THẲNG


*

Các cây viết toán phản ánh trong năm năm ngoái nlỗi sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3411 120

Có TK 34311 1 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 661,8

Nợ TK 34313 178,2

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 40

Nếu cửa hàng A tiến hành phân bổ phú trội và chi phí gây ra theo phương pháp lãi thực thì Phần Trăm ngân sách đi vay mượn thực tế là 6,436% và tất cả bảng phân bổ sau:

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ PHÁT HÀNH, CHIẾT KHẤU TRÁI PHIẾU

THEO PHƯƠNG PHÁP LÃI THỰC

Các cây bút toán liên quan đến khoản trái phiếu xây dừng này nlỗi sau:

Nợ TK 111, 112: 10.414,6

Nợ TK 3431112 120

Có TK 343111 10.000

Có TK 34313 534,6

Nợ TK 635 670,33

Nợ TK 34313 167,21

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 37,53

Nợ TK 635 661,98

Nợ TK 34313 177,97

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 39,95

Nợ TK 635 653,10

Nợ TK 34313 189,42

Có TK 111, 112 800

Có TK 343112 42,52

Nợ TK 343111 10.000

Có TK 111, 112 10.000

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Tài chính (2014), Thông tứ số 200/2014/TT-BTC – Hướng dẫn kế tân oán doanh nghiệp