Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Cách Chia 4 Chữ Số Cho 1 Chữ Số

      325

Để giúp những em ôn tập và sẵn sàng giỏi bàiChia số có tư chữ số cho số gồm một chữ sốHọc 247 mời các em xem thêm bài học kinh nghiệm tiếp sau đây.Chúc những em tất cả một máu học thật tốt và thật vui lúc tới lớp!


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức bắt buộc nhớ

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 117

1.3. Giải bài bác tập Sách Giáo Khoa trang 118

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 119

2. Những bài tập minch hoạ

3. Hỏi đáp vềChia số bao gồm bốn chữ số mang lại số tất cả một chữ số


a) 6369 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,6369\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline2123endarray ight.\,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

6369 : 3 = ...

Bạn đang xem: Cách chia 4 chữ số cho 1 chữ số

6 phân tách 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0.

Hạ 3; 3 phân tách 3 được một, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3; 3 trù 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 phân tách 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 9; 9 phân chia 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bởi 0.

b) 1276 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1276\,,,,,07endarrayleft| eginarray*20c4\hline319endarray ight.\,,,,,,,,,,,,36\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

1276 : 4 = ...

12 chia 4 được 3, viết 3.

3 nhân 4 bởi 12; 12 trừ 12 bởi 0.

Hạ 7; 7 chia 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bởi 3.

Hạ 6 được 36; 36 phân tách 4 được 9, viết 9.

9 nhân 4 bằng 36; 36 trừ 36 bằng 0.

c) 9365 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,9365\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline3121endarray ight.\,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

9365 : 3 = ... (dư ...)

9 phân chia 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bởi 9; 9 trừ 9 bởi 0.

Hạ 3; 3 phân tách 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 phân tách 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 5; 5 chia 3 được một, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3, 5 trừ 3 bởi 2.

d) 2249 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2249\,,,,24endarrayleft| eginarray*20c4\hline562endarray ight.\,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

2249 : 4 = ... (dư ...)

22 phân tách 4 được 5, viết 5.

5 nhân 4 bằng 20; 22 trừ đôi mươi bởi 2.

Hạ 4, được 24: 24 chia 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bởi 24; 24 trừ 24 bằng 0.

Hạ 9; 9 phân chia 4 được 2, viết 2.

2 nhân 4 bảng 8; 9 trừ 8 bằng 1.

e) 4218 : 6 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

4218 : 6 = ...

42 phân tách 6 được 7, viết 7.

Xem thêm: Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế Ias, Danh Sách Chuẩn Mực Ifrs Và Ias Mới Nhất Năm 2021

7 nhân 6 bởi 42; 42 trừ 42 bằng 0.

Hạ 1; 1 chia 6 được 0, viết 0.

0 nhân 6 bằng 0 ;1 trừ 0 bởi 1.

Hạ 8 được 18; 18 phân tách 6 được 3, viết 3.

3 nhân 6 bởi 18; 18 trừ 18 bằng 0.

g) 2407 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2407\,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline601endarray ight.\,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,3endarray)

2407 : 4 = ... (dư ...)

24 phân chia 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 0 ; 0 phân tách 4 được 0, viết 0.

0 nhân 4 bởi 0, 0 trừ 0 bởi 0,

Hạ 7; 7 chia 4 được một, viết 1.

1 nhân 4 bởi 4, 7 trừ 4 bởi 3.


Bài 1: Tính

(eginarray*20c4862\endarrayleft| eginarray*20c2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c3369\endarrayleft| eginarray*20c3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c2896\endarrayleft| eginarray*20c4\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện nay phxay tính phân chia theo lắp thêm trường đoản cú từ bỏ trái lịch sự bắt buộc.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4862\,08endarrayleft| eginarray*20c2\hline2431endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3369\,03endarrayleft| eginarray*20c3\hline1123endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2896\,09endarrayleft| eginarray*20c4\hline724endarray ight.\,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

Bài 2: Có 1648 gói bánh được phân chia phần lớn vào 4 thùng. Hỏi từng thùng tất cả từng nào gói bánh?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 thùng: 1648 gói bánh

1 thùng: ? gói bánh

Muốn search giải mã ta mang số gói bánh của bốn thùng chia cho 4.

Bài giải

Mỗi thùng gồm số gói bánhlà:

1648: 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói.

Bài 3: Tìmx

a)x × 2 = 1846 b)3 × x = 15783

Hướng dẫn giải:

Muốn nắn search vượt số ta đem tích phân chia mang đến vượt số còn lại.

a)x × 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

b)3 × x = 15783

x = 1578 : 3

x = 526


Bài 1: Tính

(eginarray*20c2469\endarrayleft| eginarray*20c,,2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c6487\endarrayleft| eginarray*20c,,3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c4159\endarrayleft| eginarray*20c,,5\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phnghiền phân tách những tần số lượt từ bỏ trái lịch sự phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2469\,04endarrayleft| eginarray*20c2\hline1234endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,6487\,04endarrayleft| eginarray*20c3\hline2162endarray ight.\,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,4159\,,,,,,15endarrayleft| eginarray*20c5\hline831endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,4endarray)

Bài 2: Người ta gắn bánh xe pháo vào xe hơi, mỗi ô tô cần được gắn thêm 4 bánh xe pháo. Hỏi bao gồm 1250 bánh xe thì đính thêm được rất nhiều độc nhất từng nào xe hơi như vậy với còn quá mấy bánh xe pháo ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 bánh xe: 1 ô tô

1250 bánh xe: ? xe hơi cùng vượt ? bánh xe cộ.

Muốn nắn tìm giải mã ta đem số bánh xe sẽ cho chia đến số bánh xe pháo bắt buộc gắn thêm của từng ô tô.

Cách giải:

Ta gồm 1250 : 4 = 312 (dư 2)

Vậy 1250 bánh xe gắn được không ít nhất vào 312 xe ô tô như vậy cùng còn thừa 2 bánh xe.

Bài 3:

*

Hướng dẫn giải:

Chia hình đã cho thành tám hình tam giác rồi ghép những hình tam giác bé dại theo các hình em vừa chia.

Ta có thể làm nlỗi sau:

*


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 3224 : 4 b) 2819 : 7

1516 : 3 1865 : 6

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: Làm phxay phân chia các chu kỳ lượt tự trái lịch sự cần.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,3224\,,,,,,02endarrayleft| eginarray*20c4\hline806endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,24\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,1516\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c3\hline505endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2819\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c7\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,19\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1865\,,,,,,06endarrayleft| eginarray*20c6\hline310endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

Bài 2: Một team công nhân bắt buộc sửa quãng mặt đường dài 1215m, nhóm sẽ sửa được(frac13)quãng con đường. Hỏi team công nhân này còn bắt buộc sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Cần sửa: 1215m

Đã sửa:(frac13)quãng đường

Còn lại: ? m

Muốn nắn search giải thuật ta cần:

Tìm độ nhiều năm của quãng đường vẫn sửa.Tìm độ lâu năm quãng đường sót lại bằng phương pháp rước độ nhiều năm quãng con đường cần sửa trừ đi độ dài quãng mặt đường đã sửa.

Bài giải

Đội người công nhân đó đã sửa được số mét con đường là:

1215 : 3 = 405 (m)

Số mét con đường còn phải sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Đáp số: 810 m.

Bài 3: Điền Đ hoặc S vào ô trống

*

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra giải pháp đặt tính và tính của phxay phân chia sẽ mang đến rồi điền Đ hoặc S phù hợp vào nơi trống.

a) Điền Đ vào ô trống.

b) Điền S vào ô trống. Vì 1608 : 4 = 402.

c) Điền S vào ô trống. Vì 2526 : 5 = 505 (dư 1).


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a)1608 : 4 b) 2035 : 5 c) 4218 : 6

2105 : 3 2413 : 4 3052 : 5

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: Lần lượt triển khai phép phân tách theo thiết bị từ từ trái lịch sự nên.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1608\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,08\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2105\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c3\hline701endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2035\,,,,,,03endarrayleft| eginarray*20c5\hline407endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,35\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2413\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c4\hline603endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,13\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

c)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3052\,,,,,,05endarrayleft| eginarray*20c5\hline610endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

Bài 2: Tìm x

a)x × 7 = 2107

b) 8 × x = 1640

c)x × 9 = 2763

Hướng dẫn giải:

Muốn nắn kiếm tìm thừa số ta rước tích phân chia cho thừa số cơ.

a)x × 7 = 2107

x = 2107 : 7

x = 301

b)8 × x = 16408

x = 1640 : 8

x = 205

c)x × 9 = 2763

x = 2763 : 9

x = 307

Bài 3: Một shop gồm 2024 kilogam gạo, siêu thị sẽ bán(frac14) số gạo đó. Hỏi siêu thị còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Tóm tắt:

Có : 2024kg

Đã bán:(frac14)

Còn lại: ? kg

Muốn nắn tìm kiếm giải mã ta cần:

Tìm số ki-lô-gam gạo đang bán.Tìm số ki-lô-gam gạo còn sót lại.

Bài giải

Số gạo vẫn chào bán là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Đáp số:1518 kilogam.

Bài 4: Tính nhẩm

6000: 2 =

8000: 4 =

9000: 3 =

Hướng dẫn giải:

Em đem chữ số hàng nghìn phân tách mang đến số bao gồm một chữ số rồi viết chế tạo tận thuộc tác dụng 3 chữ số 0.

6000 : 2 = 3000