CÁC KHOẢN PHỤ CẤP KHÔNG PHẢI ĐÓNG BHXH

      275

Các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH là những khoản nào? Người lao động và doanh nghiệp cần lưu ý để tính mức đóng BHXH tương ứng và làm sổ sách chính xác.

Bạn đang xem: Các khoản phụ cấp không phải đóng bhxh

*

Năm 2021 các khoản phụ cấp lương nào phải tính đóng BHXH.

1. Quy định về các khoản tiền lương phải đóng BHXH

Trong đó:

Mức lương: Mức lương theo công việc hoặc chức danh (thường là mức lương được thỏa thuận trên hợp đồng lao động).Phụ cấp lương: Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXHCác khoản bổ sung khác: Các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Như vậy các khoản phụ cấp lương nằm trong khoản tiền lương phải đóng BHXH theo quy định của Pháp luật.

2. Chi tiết các khoản phụ cấp lương đóng BHXH

Có rất nhiều các khoản phụ cấp lương, tuy nhiên chỉ có 8 khoản phụ cấp theo lương đóng BHXH. Doanh nghiệp và người lao động cần lưu ý và nắm được 08 khoản phụ cấp này.

Xem thêm: Fed Có Thể Duy Trì Chính Sách Tiền Tệ Nới Lỏng Đã Mang Đến Kết Quả

2.1 Căn cứ pháp lý quy định các khoản phụ cấp lương tính BHXH.

Các khoản phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm xã hộiđược quy định tại dựa trên các văn bản pháp lý gồm:

Cụ thể tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định các khoản phụ cấp lương là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

*

Các khoản phụ cấp chức vụ, trách nhiệm,phụ trách thâm niên được tính vào lương tháng đóng BHXH.

2.2. Chi tiết 8 khoản phụ cấp theo lương tính BHXH

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 30, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 2, Điều 6, Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH các khoản phụ cấp theo lương tính BHXH bao gồm những khoản sau:

Phụ cấp chức vụ, chức danh;Phụ cấp trách nhiệm;Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;Phụ cấp thâm niên;Phụ cấp khu vực;Phụ cấp lưu động;Phụ cấp thu hútCác phụ cấp có tính chất tương tự.

Mức phụ cấp tiền lương trên khác nhau giữa các doanh nghiệp khác nhau, khác nhau giữa các lao động khác nhau. Mức phụ cấp nhiều hay ít sẽ tùy vào đặc điểm của doanh nghiệp, tùy thuộc vào vị trí làm việc, khu vực làm việc của người lao động….