Biên bản cuộc họp

      259

Khi bạn làm việc trong bất cứ công ty nào, đều không thể tránh khỏi việc tham dự những cuộc họp. Dù lớn hay nhỏ thì mỗi cuộc họp cũng đều bắt buộc phải có mẫu biên bản cuộc họp. Để có thể ghi lại những nội dung quan trọng ngày hôm đó. Trình bày được biên bản cuộc họp công ty rõ ràng bạn sẽ thể hiện được trình độ chuyên nghiệp với sếp.

Hãy cùng mạng tuyển dụng dnth.vn theo dõi bài viết dưới đây, để nắm vững được mẫu biên bản cuộc họp. 

Một số bài viết hay bạn cần tham khảo:


Phụ lục

Một số mẫu biên bản cuộc họp cần tham khảo

Các yêu cầu trong mẫu biên bản cuộc họp

Mẫu biên bản cuộc họp là một văn bản rất quan trọng. Nó ghi lại những nội dung trong mỗi một cuộc họp. Và đó là căn cứ để công ty có thể dựa vào đó thảo luận lại những phương án phát triển. Vậy nên bạn cần rất cẩn thận khi ghi viết biên bản cuộc họp. Và cần lưu ý đáp ứng đầy đủ những yêu cầu sau:

*
Mẫu biên bản cuộc họp hoàn hảoSố liệu, dữ liệu phải hoàn toàn chính xác. Được ghi chép một cách cụ thể, rõ ràng. Nên note lại những số liệu cần bàn bạc lại hoặc cần ghi nhớ.Ghi chép trung thực, nhìn nhận theo hướng khách quan. Không được đưa ý kiến cá nhân vào trong biên bản cuộc họp.

Bạn đang xem: Biên bản cuộc họp

Sau khi ghi chép xong mẫu biên bản cuộc họp cần có chữ ký xác nhận của các thành viên trong buổi họp đó.

Nội dung cần phải có trong mẫu biên bản cuộc họp

– Quốc hiệu và tiêu ngữ

– Tên văn bản cuộc họp và trích dẫn yếu tố nội dung. Mục này khá là cần thiết trong form biên bản cuộc họp. Để khi bạn tìm lại những biên bản tiến thành thảo luận lại sẽ không bị lẫn các biên bản với nhau.

– Ghi rõ ngày tháng năm và cả giờ lập biên bản.

– Các thành phần tham dự. Ghi rõ các thành phần tham dự để xin chữ ký cũng như ý kiến về cuộc họp sau khi kết thúc.

– Diễn biến cuộc họp. Phần này chú ý phải ghi thật đầy đủ, chính xác. Bạn chỉ cần ghi sai một thông tin cũng có thể để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng sau này. Một số phần không quan trọng có thể nêu ngắn gọn nhất không cần chi tiết quá.

– Phần kết thúc ghi rõ ngày giờ kết thúc cuộc họp và lý do kết thúc.

– Cuối cùng là thủ tục xác nhận của các thành viên tham gia cuộc họp.

Một số lưu ý để ghi mẫu biên bản cuộc họp tốt hơn

– Chuẩn bị sẵn mẫu biên bản cuộc họp phù hợp với mục đích cuộc họp. Để tránh mất thời gian ghi chép những form mẫu điền. Khi bạn làm mẫu sẵn thì trong cuộc họp bạn chỉ cần điền nội dung chính xác vào trong.

*
Nội dung trong biên bản cuộc họp

– Nếu bạn mới được phân công ghi mẫu biên bản cuộc họp và tốc độ ghi chép chưa được nhanh. Hãy chuẩn bị cho mình một chiếc máy ghi âm bật sẵn để ghi lại toàn bộ cuộc họp. Khi bạn không nghe rõ hoặc không ghi kịp sẽ có thông tin ghi lại. Bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ dữ liệu quan trọng nào.

– Với các sự kiện xảy ra có tầm quan trọng như đại hội, họp quyết định kiểm tra sự việc nào đó, biên bảo bàn giao công việc,.. thì phải chú ý ghi đầy đủ nội dung và tình tiết sự việc. Ghi chép nguyên văn sự kiện diễn ra để có căn cứ phán xét.

Mẫu biên bản cuộc họp của những cuộc họp thường niên định kỳ có thể áp dụng 1 cách ghi tổng hợp giống nhau. Trong biên bản chỉ cần ghi nội dung quan trọng một cách đầy đủ.

– Thông thường ở biên bản cuộc họp sẽ phải có chữ ký xác nhận. Để đảm bảo biên bản đó được làm tại thời điểm xảy ra cuộc họp, các thông tin thì hoàn toàn chính xác. Trong một mẫu biên bản cuộc họp sẽ thường có chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Các trình bày biên bản công việc

Để trình bày một mẫu biên bản cuộc họp hoàn chỉnh bạn cần làm theo thứ tự sau đây:

– Quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Tên văn bản và trích yếu nội dung họp.

– Thời gian địa điểm buổi họp

– Chương trình làm việc của buổi họp.

– Ghi rõ người chủ trì buổi họp

– Phần báo cáo: Ghi tên chức vụ người trình bày báo cáo. Và tóm tắt nội dung báo cáo.

– Thảo luận: Ghi những vấn đề mà người chủ trì cuộc họp đưa ra, nếu đã được thông báo vấn đề trước đó.

*
Cách trình bày mẫu biên bản

– Phần nghị quyết: Ở trong một buổi họp sẽ có phần bỏ phiếu tán thành một nội dung nào đó. Bạn cần ghi rõ số phiếu bầu cho từng nội dung. Nội dung nào được thông qua và nội dung nào không.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Ví Bitcoin Cực Đơn Giản Cho Người Mới Bắt Đầu, Tạo Ví Blockchain (Ví Bitcoin)

– Người chủ trì và thư ký hội nghị ký tên (sau khi đã xét duyệt, bổ sung, sửa chữa nếu cần thì đọc lại trước hội nghị để xác nhận)

Một số mẫu biên bản cuộc họp cần tham khảo

Mẫu biên bản cuộc họp 1: 

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB- … (3)….

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

…………………………….(4)……………………………

_______________

Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………….

Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì (chủ tọa):……………………………………………………………

Thư ký (người ghi biên bản):………………………………………………………………

Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):………………….

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào …… giờ ….., ngày ….. tháng ….. năm ……./.

THƯ KÝ

(Chữ ký)

Họ và tên

CHỦ TỌA

(Chữ ký, dấu (nếu có)) (5)

Họ và tên

Mẫu biên bản cuộc họp 2

CÔNG TY …………………….

—————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

Số: ……………………..

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY ……………

(V/v ………………………………)

Hôm nay, vào lúc ………. giờ, ngày ………………………… tại Công ty ……………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………………………………………………………..

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………………….. cấp ngày Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….

Công ty tiến hành họp …………………………………………………………………………………..

Nội dung, chương trình họp: ………………………………………………………………………….

Thành phần tham dự: …………………………………………………………………………………..

Chủ toạ: ……………………………………………. Thư ký: ………………………………………….

Diễn biến cuộc họp: …………………………………………………………………………………….

Các quyết định được thông qua: ……………………………………………………………………..

Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: ……………………… % số phiếu

– Số phiếu không tán thành: ……………………… phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc …………. giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký các thành viên

Trên đây là những nội dung cần có trong mẫu biên bản cuộc họp. Mong rằng bạn có thể áp dụng chúng thật tốt. Để có được mẫu báo cáo làm hài lòng cấp trên nhất.