Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

Bài tập lập bảng cân đối kế toán có lời giải

      402

*

Câu 1:Cho biết tin thời điểm đầu kỳ của DN Hùng Vương nhỏng sau: (đơn vị chức năng tính: 1.000 đ)
Tiền mặt500.000Ngulặng đồ vật liệu310.000
Tiền gửi ngân hàng8trăng tròn.000Phải trả tín đồ bán190.000
Phải thu khách hàng hàng270.000LN chưa phân phối260.000
Nhận kỹ quỹ lâu năm hạn410.000Thành Phẩm240.000
Khách sản phẩm ứng trước150.000Vốn chi tiêu CSHX
Ứng trước tín đồ bán270.000Ký quỹ nlắp hạn2trăng tròn.000
TSCĐ HH2.550.000Hao mòn TSCĐ HH4trăng tròn.000

Bạn đang xem: Bài tập lập bảng cân đối kế toán có lời giải

Yêu cầu:1. Tính X2. Lập bảng cân đối kế toán thời điểm đầu kỳ của Doanh Nghiệp Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành chi phí
Tiền mặt500.000Phải trả người bán190.000
Tiền gửi ngân hàng820.000Khách mặt hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng270.000Nhận kỹ quỹ nhiều năm hạn410.000
Ứng trước bạn bán270.000Vốn chi tiêu CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Ký quỹ ngắn thêm hạn220.000
Nguyên Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Xem thêm: Trả Lời Câu Hỏi “ Làm Thế Nào Để Trở Thành Tiếp Viên Hàng Không ?”

Từ Pmùi hương trình tổng gia sản = tổng nguồn vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng nguồn vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 2:
*
Giải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả tín đồ bán190.000
Tiền gửi ngân hàng6trăng tròn.000Khách hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng170.000Vay ngắn thêm hạn210.000
Ứng trước fan bán270.000Vốn đầu tư CSH3.350.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Hàng gửi bán1trăng tròn.000
Nguyên Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.350.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.160.000 Tổng NV4.160.000

Yêu cầu:1. Tính X 2. Lập bảng phẳng phiu kế toán đầu kỳ của DN Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành chi phí Nguồn vốnThành chi phí
Tiền mặt500.000Phải trả người bán190.000
Tiền gửi ngân hàng8đôi mươi.000Khách sản phẩm ứng trước150.000
Phải thu khách hàng hàng270.000Nhận kỹ quỹ lâu năm hạn410.000
Ứng trước tín đồ bán270.000Vốn đầu tư CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Ký quỹ nđính hạn2trăng tròn.000
Nguim Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Từ Pmùi hương trình tổng tài sản = tổng mối cung cấp vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng nguồn vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 5:
*
Câu 7:
*