Amount Là Gì

      310
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
amount
*
amount<ə"maunt>danh trường đoản cú lượng, con số a considerable amount một trong những lượng đáng chú ý a large amount of work/money/furniture một vài lượng to công việc/tiền bạc/đồ vật food was provided in varying amounts lương thực được cung cấp với hầu hết con số khác biệt no amount of encouragement would make hyên ổn jump mặc dù khuyến nghị đến mức như thế nào, nó vẫn ko nhảy tổng cộng hoặc tổng giá trị a bill for the full amount hoá 1-1 tính đủ tổng thể tiền can you really afford this amount? bao gồm thật là anh đáp ứng được nngay gần này tốt không? what"s the amount of this? tổng thể đặc điểm này là bao nhiêu? thực tế, quý giá thực; khoảng đặc biệt quan trọng, ý nghĩa this is the amount of what he promised thực chất lời hứa hẹn của hắn là phía trên any amount of something một số trong những lượng Khủng của đồ vật gi he can get any amount of help nó hy vọng được trợ giúp nhiều đến đâu cũng rất được nội hễ từ lên tới, lên tới mức (tiền) the bill amounts khổng lồ 100đ hoá đối kháng lên tới 100đ thông thường qui là, rốt cục là, Tức là, chẳng khác gì là it amounts to lớn the same thing chung cuộc cũng như vậy cả this amounts to lớn a refusal mẫu đó chẳng không giống gì là một trong lời lắc đầu what you say amounts to lớn a direct accusation chung quy số đông điều anh nói vẫn là một trong lời cáo buộc trực tiếp (Tech) lượng, số lượng số lượng, lượng a. of infomation tk lượng công bố, lượng tin a. of inspection kt số lượng kiểm tra, cân nặng khảo sát
*
/ə"maunt/ danh từ bỏ con số, số nhiều a considerable amount một số lượng đáng kể a large amount of work rất nhiều câu hỏi toàn bô what"s the amount of this? tổng số đặc điểm này là bao nhiêu? thực ra, quý hiếm thực; tầm đặc trưng, chân thành và ý nghĩa this is the amount of what he promised thực ra lời hứa của hắn là đây nội cồn tự lên đến mức, lên tới (tiền) the bill amounts to lớn 100đ hoá 1-1 lên tới 100đ phổ biến qui là, sau cùng là, Có nghĩa là, chẳng không giống gì là it amounts khổng lồ the same thing rốt cục cũng như vậy cả this amounts to lớn a refusal chiếc đó chẳng không giống gì là một lời từ chối not to amount to lớn much không quan trọng, không đáng chú ý, không tồn tại ý nghĩa sâu sắc gì
*