Hệ thống đang bảo trì rà soát thông tin

"ACE" LÀ GÌ? NGHĨA CỦA TỪ ACE TRONG TIẾNG VIỆT

      369
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: "ace" là gì? nghĩa của từ ace trong tiếng việt

*
*
*

ace
*

ace /eis/ danh từ (tiến công bài) quân át, quân xì; điểm 1 (trên quân cờ giỏi con súc sắc)duece ace: một con "hai" với một bé "một" (đánh súc sắc) phi công xuất sắc (hạ được trên mười đồ vật cất cánh địch); di chuyển viên xuất sắc; fan giỏi độc nhất vô nhị (về cái gì...); công ty vô địch (thể thao,thể thao) cú giao láng thắng điểm; điểm thắng giao láng (quần vợt) chút ít xíulớn be within an ace of death: suýt nữa thì chếtace in the hole (tự Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) con cờ công ty cao nhất giành riêng cho thời gian yêu cầu cho (Black & bóng) fan bạn có thể dựa lúc gặp mặt khó khănthe ace of aces phi công xuất sắc ưu tú nhất tín đồ xuất nhan sắc duy nhất giữa những bạn xuất sắcthe ace of trumps con cờ chủ cao nhấtto lớn have sầu an ace up one"s sleeve giữ bí mật quân bài nhà tối đa dành cho thời điểm cầnto lớn trump somebody"s ace cắt quân át của ai bằng bài xích chủ gạt được một đòn độc ác của ai
Lĩnh vực: tân oán & tinkhía cạnh độc nhất vô nhị (súc sắc)quân át (bài)
*

*

Xem thêm: So Sánh Cổ Phiếu Và Trái Phiếu Và Trái Phiếu Của Công Ty Cổ Phần

*

PLAYING CARD: cards two, three, etc. of ~s
the four of hearts

jachồng, queen, king, ace of ~s the ace of spades

high, low ~ a low club

black, red ~ You can"t put a red five on a red six.

piông xã up, take ~ Why didn"t you piông chồng up the king?

have sầu, hold ~ He knew his opponents held only spades and diamonds.

lay/put down, play ~ She put down a joker.

lead ~ You should have led a high spade.

draw ~ Use your ace and king khổng lồ draw the trumps.

trump ~ He trumped my ace!

~ be trumps/wild/high Spades are trumps. Let"s play again. This time twos are wild, aces high.

~ triông xã (in games lượt thích bridge & whist) We needed lớn take three more spade tricks.

on a/the ~ You can play either a nine or a jack on a ten.


2 winning first hit in tennis

VERB + ACE serve Rafter has served fifteen aces in the match so far.

3 person who is very good at sth

ADJ. fighter, flying, goal, motorcycle, soccer, tennis

Từ điển WordNet


n.

one of four playing cards in a dechồng having a single pip on its facea serve sầu that the receiver is unable khổng lồ reach

v.

score an ace against

He aced his opponents

play (a hole) in one strokeserve sầu an ace against (someone)

adj.


English Slang Dictionary

1. excellent, wonderful 2. (interj) excellent! 3. a very good, trusted frikết thúc, often from childhood 4. cannabis5. lớn achieve sầu an A grade:

English Idioms Dictionary

" make an ""A"" on a chạy thử, homework assignment, project, etc."

File Extension Dictionary

Casting Electronic Enterprise CV Archive (Casting Electronic)WinAce Compressed File (e-merge GmbH)Train Simulator Texture File (Microsoft Corporation)Aces200BioPerl DNA Data Exchange Format (BioPerl Project)Yamaha Jupiter Ace Snapshot

Oil và Gas Field Glossary

Acoustic Casing Evaluation

English Synonym and Antonym Dictionary

acessyn.: 1 A-one ACE Allied Comm& Europe I adept breeze through champion craông chồng fantastic first-rate genius hotshot maven mavin nail one pass with flying colors sail through sensation single star super superstar sweep through tiptop topnotch tops(p) unity virtuoso whiz whizz wiz wizard