Trường tiểu học Tế Nông tập trung xây dựng các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục tiểu học

2019-10-08 15:37:53 Trưởng Ban

DNTH: Trong năm học qua Trường Tiểu học Tế Nông (huyện Nông Cống – Thanh Hóa) đã kịp thời tranh thủ sự quan tâm của chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh và các nhà hảo tâm để xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ dạy và học, hoàn thành các chỉ tiêu về cơ sở vật chất xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 vào năm 2021.


Trong năm qua nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và quán triệt cán bộ - Đảng viên và nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng - pháp luật của nhà nước. 100% cán bộ giáo viên có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác. Với sự cố gắng của Ban giám hiệu - tập thể giáo viên nhà trường, sự đóng góp của hội cha mẹ học sinh và đặc biệt là sự quan tâm của chính quyền địa phương. Năm 2013 nhà trường đã được công nhận là Trường chuẩn Quốc Gia mức độ 1. Trong thời gian tới nhà trường đang tham mưu cho chính quyền địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất để được công nhận là trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. 

Đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực theo Thông tư của ngành giáo dục dến nay đã và đang đạt được hiệu quả nhất định. Nhà trường đã tiếp thu, phổ biến, dạy học theo chương trình mới của Đan Mạch đảm bảo yêu cầu chương trình đề ra. Tổ chức dạy học Tiếng Anh từ lớp 3, 4, 5 là 2 tiết/tuần. Giáo viên dạy Tiếng Anh đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, luôn cập nhật thông tin, ứng dụng giáo án điện tử vào giảng dạy. Bên cạnh đó nhà trường còn kết hợp giáo dục môi trường, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục quyền và bổn phận trẻ em, giáo dục an toàn giao thông,...; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho tất cả học sinh ở các khối lớp.

Nhà trường thường xuyên kết hợp giáo dục tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học và sự chỉ đạo của ngành trong năm học 2018–2019 nhà trường đã tổ chức thực hiện tốt, nghiêm túc các kỳ thi đánh giá đúng chất lượng học sinh đúng theo Thông tư 30, tham gia đầy đủ và có chất lượng vào các lần giao lưu học sinh giỏi tham gia An toàn giao thông đạt 1 giải 3 và 3 giải khuyến khích cá nhân, giao lưu câu lạc bộ trí tuệ tuổi thơ đạt 2 giải khuyến khích; xếp toàn đoàn đạt giải khuyến khích đứng thứ 14 được nhận cờ thi đua. Nhìn chung các lần giao lưu diễn ra nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả phản ánh chất lượng giáo dục và phong trào thi đua của nhà trường trong năm học qua có nhiều khởi sắc.

Năm học 2018 – 2019 là năm học thứ 5 trường tiểu học Tế Nông thực hiện chương trình hành động của chính phủ, của ngành giáo dục thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tiếp tục thực hiện: “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”. Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp tâm sinh lý học sinh tiểu học, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá, tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục triển khai dạy học ngoại ngữ ở  nhà trường, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đúng độ tuổi, đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.

Ông Đỗ Gia Tiến – hiệu trưởng trường tiểu học Tế Nông, Nông Cống, Thanh Hóa.

Ông Đỗ Gia Tiến – hiệu trưởng trường tiểu học Tế Nông cho biết: “Trong năm học 2019-2020, trường tiểu học Tế Nông tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng và hiệu quả giáo dục. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh, tranh thủ các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc Gia mức độ 2.”

Ông Tiến cũng cho biết nhà trường đã chủ động đưa ra một số giải pháp cho năm học mới nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, tập trung chỉ đạo sát sao việc  đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt tổ khối chuyên môn tránh hành chính đi sâu vào nghiên cứu chương trình, bài dạy kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 30 của Bộ giáo dục Đào tạo, khai thác sử dụng có hiệu quả thiết bị day  học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ tại nhà trường, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một  tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

Từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, cán bộ giáo viên trường tiểu học Tế Nông đã rút ra được những bài học kinh nghiệm bổ ích phục vụ thiết thực cho công tác giáo dục trong những năm học tiếp theo. Bảo đảm tính tự giác khi thực hiện phong trào thi đua trong nhà trường, không gây áp lực quá tải, phù hợp với điều kiện của nhà trường để chất lượng giáo dục được nâng lên và tạo được dấu ấn mạnh mẽ ở địa phương.

                                                                                                 

                                                                                                                                   Ngô Tuấn - Mai Liên