Quy định mới về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

2019-12-14 16:09:11 admin

Thông tư số 81/2019/TT-BTC (Thông tư 81) quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan có nhiều điểm mới, tạo sự minh bạch trong đánh giá tuân thủ người khai hải quan, bình đẳng trong tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK)...


Ảnh minh họa

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81 quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020, có nhiều điểm đáng chú ý. Cụ thể, thông tư đã bổ sung thêm đối tượng đánh giá tuân thủ pháp luật, cũng như đánh giá mức độ tuân thủ đối với người khai hải quan.

Trước đây, tại Quyết định 464/QĐ-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính về quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, đối tượng điều chỉnh là DN hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Để thống nhất với quy định tại Điều 17 Luật Hải quan, Điều 13, Điều 14, Điều 15 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Thông tư 81 bổ sung đối tượng áp dụng là người khai hải quan bao gồm bốn nhóm đối tượng: DN hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; đại lý làm thủ tục hải quan; DN cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, DN cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế; chủ phương tiện, người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền. Đồng thời, bổ sung bốn bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ tương ứng với bốn đối tượng nêu trên.

Điểm đáng chú ý nữa là thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, cơ quan hải quan công khai tiêu chí đánh giá DN (trước đây thuộc chế độ mật) để DN nắm và thực hiện, tránh được sai sót, vi phạm trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Lợi ích của DN ở đây là biết được tiêu chí đánh giá DN của cơ quan hải quan (trước đây thuộc chế độ mật). Căn cứ vào việc phân loại DN, cơ quan hải quan sẽ áp dụng biện pháp quản lý phù hợp sao cho hài hòa giữa tạo thuận lợi thương mại và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan. DN tuân thủ tốt pháp luật sẽ được cơ quan hải quan tạo thuận lợi tối đa và tùy vào từng mức độ sẽ được hưởng lợi tương ứng./.

 

 

T.H