Thứ tư, 28/10/2020, 04:51
Hà Tĩnh đưa thương hiệu vươn xa

Hà Tĩnh đưa thương hiệu vươn xa

Tỉnh Hà Tĩnh đã tuyển chọn ra 22 sản phẩm đủ điều kiện để kiểm nghiệm và tiến hành công bố đạt chuẩn sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển thương hiệu của địa phương.

Có thể bạn quan tâm?

Xây dựng nông thôn mới cần đảm bảo tính thiết thực và bền vững

Xây dựng nông thôn mới cần đảm bảo tính thiết thực và bền vững

Tỉnh Hà Tĩnh đã tuyển chọn ra 22 sản phẩm đủ điều kiện để kiểm nghiệm và tiến hành công bố đạt chuẩn sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển thương hiệu của địa phương.
Kiên quyết xử lý nghiêm mọi vi phạm để gỡ ‘thẻ vàng’ về khai thác hải sản

Kiên quyết xử lý nghiêm mọi vi phạm để gỡ ‘thẻ vàng’ về khai...

Tỉnh Hà Tĩnh đã tuyển chọn ra 22 sản phẩm đủ điều kiện để kiểm nghiệm và tiến hành công bố đạt chuẩn sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển thương hiệu của địa phương.
Vượt khó xây dựng nông thôn mới

Vượt khó xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Hà Tĩnh đã tuyển chọn ra 22 sản phẩm đủ điều kiện để kiểm nghiệm và tiến hành công bố đạt chuẩn sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển thương hiệu của địa phương.
Quảng Ninh cần tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn thủy sản

Quảng Ninh cần tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn thủy sản

Tỉnh Hà Tĩnh đã tuyển chọn ra 22 sản phẩm đủ điều kiện để kiểm nghiệm và tiến hành công bố đạt chuẩn sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển thương hiệu của địa phương.
Huyện đầu tiên của Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện đầu tiên của Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới

Tỉnh Hà Tĩnh đã tuyển chọn ra 22 sản phẩm đủ điều kiện để kiểm nghiệm và tiến hành công bố đạt chuẩn sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển thương hiệu của địa phương.
Cần Thơ về đích sớm sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Cần Thơ về đích sớm sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Hà Tĩnh đã tuyển chọn ra 22 sản phẩm đủ điều kiện để kiểm nghiệm và tiến hành công bố đạt chuẩn sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển thương hiệu của địa phương.
Na Hoàng Hậu đậu quả ngọt ở Đông Trường Sơn

Na Hoàng Hậu đậu quả ngọt ở Đông Trường Sơn

Tỉnh Hà Tĩnh đã tuyển chọn ra 22 sản phẩm đủ điều kiện để kiểm nghiệm và tiến hành công bố đạt chuẩn sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển thương hiệu của địa phương.
Vườn lan rừng tiền tỷ của kỹ sư tin học bỏ phố về quê Hà Tĩnh

Vườn lan rừng tiền tỷ của kỹ sư tin học bỏ phố về quê Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh đã tuyển chọn ra 22 sản phẩm đủ điều kiện để kiểm nghiệm và tiến hành công bố đạt chuẩn sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy phát triển thương hiệu của địa phương.