Lào Cai tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

2019-10-06 16:17:56 admin

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào Cai có những bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.


Nhân dân Lào Cai tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Chiều 4/10, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2010 – 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh – Uỷ viên Trung ương, Bí thư tỉnh uỷ và đồng chí Đặng Xuân Phong – Chủ tịch UBND tỉnh - tham dự.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai đã tập hợp sức mạnh đoàn kết, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Xây dựng nông thôn mới được thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong khu vực nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển, đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần đựơc nâng cao, môi trường được cải thiện, an ninh trật tự khu vực nông thôn được đảm bảo, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn; kết cấu hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư nâng cấp...

Trong 10 năm qua, kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP của tỉnh) bình quân đạt gần 11%/năm; thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 8.368 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với năm 2010 (năm 2010 đạt 2.106 tỷ đồng.

Đến nay 100% số xã có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm xã, 93% số thôn, bản có đường giao thông liên thôn; hệ thống thủy lợi đã đảm bảo nước tưới cho trên 92% diện tích; 100% số xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã với 95,2% số hộ ở nông thôn được dùng điện lưới; trên 90% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; cơ bản xóa nhà tạm cho hộ nghèo tại khu vực nông thôn; mỗi năm có trên 11.724 lao động vùng nông thôn được đào tạo nghề; tỷ lệ giảm nghèo bình quân trên 7%/năm; thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng gần gấp 2 lần so với năm 2010; nhận thức của nhân dân, tinh thần tự giác vươn lên thoát nghèo được nâng lên rõ nét, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay.

Kết quả, đến tháng 9/2019 đã có 48/143 xã (bằng 33,57% số xã toàn tỉnh) đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 96% kế hoạch ĐH), dự kiến kết thúc năm nay 2019 đạt 51 xã (vượt 102% kế hoạch đề ra). Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là 13,5 tiêu chí. Không còn xã dưới 5 tiêu chí.

 

 

 

Theo HẢI ĐĂNG

Báo Nông nghiệp